Føler seg lurt

Valglofter

De ansatte i Birkenesparken barnehage føler seg ført bak lyset etter at Høyre og KrF sikret flertall for privatisering av arbeidsplassene deres.

Valglofter

– Vi føler oss lurt! Dette er som å få et hardt slag i magen! Dere hører ikke på oss! Dere setter ikke pris på jobben vi gjør!

Kommunestyrerepresentantene på borgerlig side fikk det glatte lag på gangen av de ansatte i den midlertidige modulbarnehagen etter at Høyre, KrF og FrP sikret flertall for fellesforslaget fra Høyre og KrF om å prioritere ny privat barnehage i Birkeland sentrum foran kommunal. Vedtaket innebærer at barn og ansatte i kommunalt eide og drevne Birkenesparken overføres samlet til den nye private barnehagen, mens barn og ansatte i Birkeland barnehage, som er eid og drevet av Folkehøgskolen Sørlandet, vil bli overført til en ny kommunal barnehage når Folkehøgskolen legger ned barnehagedriften. Hvor denne skal ligge skal avgjøres i løpet av våren 2012.

Les mer i morgendagens papiravis