Leserinnlegg fra Torbjørn Bjorvatn: – Som kommunestyrerepresentant for KrF i Birkenes er jeg sterkt kritisk til RWEs håndtering av dialogen med Birkenes kommune

Kristelig Folkeparti retter kritikk mot RWE.

I sommer forhandlet Birkenes kommune og RWE om en tilleggsavtale for å «presisere, supplere og forbedre» punktene i den opprinnelige rammeavtalen fra 2017. I forhandlingene gikk RWE med på kommunens ønsker om sikkerhet for kommunale inntekter, avgrensing av støy og lysforurensing, avbøtende tiltak mer i tråd med naboenes ønsker, lokalisering av driftsbygget til Engesland, et innovasjonssenter på Birkeland, utbygging av fiberkabler og mobilnett og oppgradering av kommunale veier. Tilleggsavtalen ble godkjent muntlig av begge parter med sikte på formell ikrafttreden fra og med august 2020. Prosessen rundt tilleggsavtalen har det siste året vært hovedkanalen i dialogen mellom energikonsernet og lokalsamfunnet. Hvis vindkraftverket blir utbygd, vil disse punktene få stor betydning for folk i Birkenes.

Uventet

Derfor kom det helt uventet da RWE i brev til kommunen 22. oktober i år kunngjør at «´Compliance´ reglene avkrever at RWE ikke har anledning til å forhandle avtaler med et slikt innhold som Tilleggsavtalen omfatter, samtidig som RWE søker om forlengelse av ferdigstillelsen av vindkraftverket på Oddeheia og Bjelkeberg.» RWE kan altså ikke skrive under på noen avtale før departementet har avgjort spørsmålet om utsatt byggestart. Det opprører meg at RWE ikke gjorde dette forbeholdet klart i forhandlingene, men kommer med det først flere måneder etterpå. Man setter seg ikke til forhandlingsbordet hvis man ikke har ryggdekning i egen organisasjon. Særlig klanderverdig er det at RWE tilkjennegir sitt forbehold først etter at kommunestyret behandlet høringsuttalelsen om endringer i konsesjon og MTA-/detaljplan for kraftverket. Det skaper usikkerhet rundt hensikten.

Heldigvis er det lite som tyder på at selve avtalepunktene blir endret. Det stadfester både RWEs talspersoner og kommunens advokat. Så det er ikke jussen jeg reagerer på, men framgangsmåten. Skal Birkenes-samfunnet kunne forholde seg til RWE og til utbygginga, forutsetter det at selskapet opptrer åpent, korrekt, forutsigbart og profesjonelt i møte med kommunen, naboene, næringslivet, interesseorganisasjonene og de øvrige aktørene i lokalsamfunnet. Vi må forstå hva selskapet vil, hvem som taler på vegne av selskapet og hva selskapet kan og ikke kan til enhver tid.

__________________________________________________

Torbjørn Bjorvatn
Kommunestyrerepresentant for Kristelig Folkeparti (KrF) i Birkenes
LESERINNLEGG