Leserinnlegg fra Olav Vehusheia i det nye Industri og Næringspartiet: – Vi vil ut av EØS-avtalen. Punktum.

 

Trenger vi enda flere småpartier, tenker du kanskje?

Vel, – alle de store har startet sitt liv som små en gang.

Hvem er så vi? Industri og Næringspartiet ble stiftet i Porsgrunnsområdet i februar 2020.

Agderavdelingen ble stiftet på Vigeland Hovedgård sommeren 2020. Undertegnede var da med og stiftet avdelingen, sammen med 8 andre fra hele Agderregionen.  Vi stiller nå med avdelinger i alle landets fylker, og kommer til å stille lister i alle fylker til Stortingsvalget 2021.

Vi består foreløpig av Interrimstyrer, fram til etter kommende valg. Vi legger stor vekt på å ikke være kun ett ensaksparti, men favne over hele sakskartet. Plassert i det som defineres som Sentrum på skalaen. Skulle vi komme inn på tinget, vil vi ikke binde oss til noen blokk, men stemme ut fra VÅRT partiprogram fra sak til sak!

Men, – noen av våre hjertesaker, – i kortform:

 Vi vil ut av EØS-avtalen. Punktum. Men folket skal få si sitt gjennom folkeavstemning.

Vi vil ikke tillate vindturbiner, – hverken på land eller i havet.

Vi vil stoppe underreguleringen av pensjonistene.

Vi vil stoppe den meningsløse elektrifiseringen av oljeinstallasjonene våre.

Vi vil ha statlig kontroll over alle strømkabler til utlandet, – kort og godt ta tilbake kontrollen over norsk energi!

Vi vil reversere jernbanedirektivet, og stoppe den meningsløse oppsplittingen av norsk jernbane.

Vi vil stoppe salget av norske landområder til utenlandske aktører, slik det nå etter hvert avsløres.

Vi vil beholde norsk oljevirksomhet, og heller utvikle den. Vi er blant de reneste og mest miljøvennlige produsenter i verden, og hvis vi ensidig kutter ut, vil bare andre, – mer «skitne» produsenter ta over våre volumer.

Vi vil jobbe for at videreforedling av fisk skal skje i Norge, – ikke i f.eks. Kina.

Vi vil ikke automatisk og ukritisk hive oss på ethvert forslag som handler om at alt som kan defineres som grønt eller bærekraftig bare MÅ gjennomføres. Vi har som ett hovedbudskap at alle avgjørelser skal tas ved hjelp av konsekvenspolitikk. Det vil da si at før nye ting innføres politisk, så skal hovedspørsmålet til oss selv være: «Kan dette være til skade eller ulempe for land eller folk?»

Hvis denne oversikten i kortform skulle vekke nysgjerrigheten din, så finn gjerne ut mere om oss ved å gå inn på: www.inpartiet.no «Der vil dere finne vårt 52-siders partiprogram. (Ett for øvrig godt sammendrag finnes der på side 51 og 52, – 20 punkter.)

Eller dere kan bare Google: INP.

Vi synes til slutt nå: Landet vårt selges eller gis bort litt for mye bit for bit! Vi vil ta kontrollen tilbake!

Men for all del, – vi skal ikke isolere oss fra Europa eller resten av verden, – bare bestemme selv i Norge.

MEN VI TRENGER HJELP AV DERE VELGERE TIL Å BLI STORE NOK TIL Å UTGJØRE EN FORSKJELL!

(Vi er for øvrig foreløpig størst i kategorien «Andre», – landsdekkende!)

____________________________

Mvh.
Olav Vehusheia, Herefoss
styremedlem i Agder INP

 

LESERINNLEGG