Birkeland Musikkorps skaffer penger til 75-årsjubileum ved å verve abonnenter for Birkenesavisa

 

Det har nå gått fire-fem måneder siden Birkenesavisa fornya seg i innhold og form.

Tilbakemeldingene har vært mange, og nesten kun positive. Og nær daglig får vi nye abonnenter.

Nå har vi inngått et samarbeid med Birkeland Musikkorps – den nærmeste tida vil korpsets medlemmer gå rundt til innbyggerne i Birkeland-området for å verve enda flere til å abonnere.

For hver ny helårsabonnent medlemmene verver, vil 200 kroner gå til Birkeland Musikkorps.

Gjennom mange, mange år har Birkeland Musikkorps gleda innbyggerne i bygdene våre ved både store og små anledninger. Hva hadde vel 17. mai vært uten korpsmusikk?

Neste år skal korpset feire sitt 75-årsjubileum. Knytta til feiringa planlegges det flere arrangementer. Koronasituasjonen gjør at korpset i år har hatt mindre inntekter enn vanlig. Derfor vil inntektene fra verveaksjonen for Birkenesavisa kunne bety mye for korpset.

Sist uke distribuerte vi papiravisa til de aller fleste husstandene i kommunen. Det samme gjorde vi et par ganger før sommerferien. Ønsket har vært at flest mulig skal få oppleve om de syns Birkenesavisa er interessant å abonnere på.

Birkenesavisa legger vekt på å presentere mest mulig av det som skjer i lokalsamfunnet vårt – lag, foreninger, kultur, sport, politikk m.m. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på våre nye faste spalter – Utflytta, Innflytta, Tenkesmia, Lokalt og vrient og Andakten. Og vi har planer om å komme med flere faste spalter.

Birkenesavisa bryr seg om med det som skjer. Vi er både lokalpatrioter og kritiske. Vi prøver å stille spørsmål, og gi svara til leserne. Ei god lokalavis skal påvirke og utvikle. Kort sagt: Birkenesavisa vil være den viktigste kilden innbyggerne i bygda har for å holde seg oppdatert om det som skjer i nærmiljøet.

Til slutt vil vi be dere ta høflig imot medlemmene i Birkenes Musikkorps når de ringer eller banker på døra di!

 

Hilsen Terje og Sigbjørn