Vil rope høyt

Senterpartiet vil ha menneskene i fokus!

Når du åpner aviser og skroller deg nedover på de sosiale medier, så er det ingen tvil, det er valgkamp. For meg er dette helt nytt, for første gang stiller jeg til valg for Birkenes Senterparti. Om jeg er klar? Jeg er så hinsides klar.

Jeg er så klar for forandringer, og forbedringer. Jeg ønsker av hele mitt hjerte at denne bygda skal være den beste å vokse opp i. Vi må ha evne til å møte mennesker der de er, skal vi få til et samfunn som er godt tilpasset alle. Vi må våge å se, og ha tro på å investere i barn og unges fysiske og psykiske helse. Det er en av de billigste investeringene vi kan gjøre.

Jeg brenner for barn og unge, eldre og for dem som faller litt utenfor. Vi må ha systemer som fungerer, vi må ha hender. Vi må ha stort rom for individuell tilpasning, et velfungerende PPT, som sikrer tidlig innsats. Vi må helt klart prioritere, men vi må prioritere menneskene og vi må tenke langsiktig.

Vi må jobbe aktivt for at de som sliter med å få endene til å møtes, skal få en bedre hverdag. Her har vi som kommunepolitikere flere muligheter, om vi har flertallet med oss. Kommunen har for eksempel mulighet til å redusere summen på eiendomsskatten, gi økt søskenmoderasjon i barnehage og SFO. For meg handler god politikk om å møte hverandre, ikke skape større sprik.

Så er det da slik, at det er ikke alle som roper like høyt, mange roper ikke i det hele tatt. Jeg kan love, at får jeg muligheten så skal jeg rope, jeg skal rope høyt for alle dem som på tross av alle gode grunner de har, likevel ikke klarer å rope. Vi må ha tjenester som fungerer og da må vi ha mennesket i fokus.

Godt valg!

Silje Bjørnarå Drangsholt

4. kandidat Birkenes Senterparti