Barns velferd først

FORLATER KRF: Geir Colbjørnsen (i midten) med tidligere partifelle Petter Ross og Torbjørn Bjorvatn. Av disse tre er det kun Bjorvatn som fortsatt står som medlem i partiet.

Svar på Høyres innlegg om barnehagetomt i Smedens Kjerr.

Jeg synes det er påfallende at Høyre i denne saken ønsker omkamp. De har i flere år vært med på å trenere denne saken, uten tanke for de ansatte og barna som blir lidende av å måtte fortsette å jobbe og være i Birkeland barnehage.

Det er mange gode poeng som Høyre legger fram i sitt leserbrev, men ikke ett sted ser jeg at barna sin velferd kommer fram. Ei heller omtanke til de ansatte som har lidd under kommunestyret sin unnvikenhet i en årrekke, minst ti år.

Vi i Kristelig Folkeparti ser at det kan være sider at saken som bør utredes videre, og det vil alltid være mulig i ettertid å si at dette ikke var en god løsning. Men vi kan ikke la barna og de ansattes velferd lide fordi vi ikke klarer å ta en avgjørelse.

Nå har et stort flertall i kommunestyret tatt denne avgjørelsen, og vi kan endelig få satt i gang med byggingen av denne barnehagen.

Geir Colbjørnsen

Ordførerkandidat Kristelig Folkeparti