Barnehagetomt til besvær

POLITIKK: Senterpartiets Anders Topland. Her med Arnt Olav Furholt og Alfred Kylland.

Senterpartiet skal være de første til å si at tomta i Smedens Kjerr heller ikke var drømmetomta for vår del.

Ser nå at Høyre ønsker omkamp om barnehagetomt. Senterpartiet skal være de første til å si at tomta i Smedens Kjerr heller ikke var drømmetomta for vår del. Men er det noen momenter som er viktig å få fram i debatten for hvorfor vi til slutt likevel valgte å stemme for dette alternativet.

Det første er at Birkeland Barnehage ikke har godkjenning for drift etter 31. desember, med mindre det foreligger planer for enten opprusting av eksisterende lokaler, eller bygg av ny barnehage. Folkehøyskolen har signalisert at de kan være villig til å leie ut videre i 5 – 10 år, men uten å bruke penger på bygget. Dette vil si at kommunen selv må oppruste bygget, samtidig som vi bare har utsatt bygging av ny barnehage med relativt få år.

Dernest er det slik at tilskuddene til de private barnehagene beregnes ut fra hvor effektivt de offentlige barnehagene i kommunen driftes pr barn. Det vil si at jo mer ineffektive de offentlige barnehagene er, desto mer må kommunen utbetale pr barn i de private barnehagene. En videre forlengelse med Folkehøyskolen vil derfor både tilsi kortsiktige investeringer i bygg, samtidig som en fortsatt vil ha ineffektiv drift og dermed økte utgifter til tilskudd til de private. Det er derfor en rimelig sannsynlighet for «å spare seg til fant» med en slik løsning.

Så hvorfor ikke idrettsplassen? For det første var interessen fra idrettslaget relativt lunken. De har også selv signalisert at de ønsker å få tilgang på tilliggende tomter fordi de sannsynligvis vil trenge mer plass i framtida. Å beslaglegge plass fra idrettslaget kombinert med at det var lite som tydet på at kommunen ville spare noe på et slikt alternativ, gjorde at også dette alternativet falt igjennom for vår del.

Senterpartiet mente selv at Bjørnebruket kunne være et godt alternativ, men da interessen fra de andre partiene mildt sagt var lunken for dette alternativet etter at vi hadde fremmet saken i utvalgene, så anså vi dette alternativet som dødt og la derfor forslaget på hylla i kommunestyret. Vi valgte i stedet å stikke fingeren i jorda og gå i sammen med andre partier om et forslag vi kunne samles om, det vil si Smedens Kjerr. Barnehagetomt ble opprinnelig bestemt før sommeren 2018, og vedtaket i mai 2019 var således en form for omkamp. Når vi på ett år ikke har klart å finne noe bedre alternativ vi kan enes om, så tenker jeg at sannsynligheten for å finne noe bedre tomtealternativ med ytterligere omkamper ikke er spesielt stor. Da vil jeg heller oppfordre Høyre til å tenke konstruktivt og pragmatisk rundt løsninger for rus/psykiatri slik at vi kan finne gode løsninger på dette feltet i fellesskap med øvrige partier i kommunestyret. På den måten kan vi gå framlengs inn i en ny kommunestyreperiode og ikke baklengs med enda en omkamp om barnehagetomt.

Til slutt vil jeg takke ansatte, barn og foresatte i Birkeland Barnehage for at de har holdt ut i en barnehage som er langt på overtid.

Anders Snøløs Topland

2. kandidat Birkenes Senterparti