Svarer på kritikken

RÅDMANN: Anne Stapnes under temamøtet i oktober 2019.

Kontrollutvalg, saker og kommunens oppdrag.

Kontrollutvalget har en viktig rolle når det gjelder å stille spørsmål ved kommunens ressursbruk og tjenesteproduksjon. Som Olav Heimdal skriver i sitt innlegg i Birkenesavisa 23.10.19, er det slik at alle saker som behandles i kontrollutvalget ender opp i et vedtak.

De konkrete sakene han viser til, som har vært behandlet i utvalget, er fulgt opp slik kontrollutvalget har vedtatt. Det er en rådmanns plikt.

Det ligger til sakens natur at et kontrollutvalg også må stille ubehagelige spørsmål. Sakene Olav Heimdal viser til, er saker som definitivt kunne fått et annet utfall om alle parter hadde gjort alt riktig hele tiden.

I Birkenes kommune tilstreber vi å ha beste praksis i det vi gjør. Vi skal lære av feil, og forhindre at samme feil skjer om igjen. Det jobbes daglig med å gi tjenester av god nok kvalitet, på rett sted til rett tid, innenfor de rammene vi har til disposisjon.

Vi lykkes ikke alltid. Og det kjenner vi på!  Da er det rådmannens ansvar å sørge for gode strukturer og systemer som sikrer god flyt i saksbehandling og arbeidsprosesser, og at Birkenes kommune til enhver tid har den kompetansen som trengs, for å utføre det samfunnsoppdraget vi som kommune har.

Anne Stapnes

Rådmann, Birkenes