Stjernen som ledet visemenn

ILLUSTRASJON: Jul i Erkebispegården i Trondheim med Nidarosdommen i bakgrunnen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Vi har og ei ledestjerne.

Vi som har levd ei tid, husker nok godt at det ble snakket om trettende dag jul og tjuende dag jul. Hver av disse dagene hadde en historie, en tradisjon. Trettende dag jul kalles også Helligtrekongersdag og har vært en kirkelig festdag som feires 6. januar (trettende dag jul). I lang tid har den blitt lagt til søndagen nærmest dagen.

På Birkeland har det vært lang tradisjon å ha møte på bedehuset (eller et grendehus) denne søndagen og kaller det for «Helligtrekongermøte». Slik også i år.

Søndag 5. januar kommer Oddvar Søvik. Han er en kjent og dyktig formidler av Guds ord. Han er utdannet teolog, og har blant annet vært ungdomsprest, bibelskolelærer og pastor i flere frikirker. Nå er han en aktiv forkynner og bibellærer både nasjonalt og internasjonalt. Mange vil kjenne ham som forfatter av flere bøker.

Temaet hans er: «Vi har og ei ledestjerne». Han vil belyse teksten om vismennene (kongene?) som kom for å hylle Jesus. Er det en myte, en tenkt fortelling, eller hva sier Guds ord? Stjernen som ledet de til stallen i Betlehem, hva er det?

Søvik har stor innsikt og kunnskap om temaet. Han er forkynner og bibellærer med basis i Bibelen.

Fire ungdommelige damer, under navnet «Eufoni», vil berike møtet. For de skal synge og de er virkelig sangglade!

Velkommen til Helligtrekongermøte på Birkeland bedehus.

Oddvar Glidje