Holder tradisjonen vedlike

Søndag er det klart for et møte som har lange historiske røtter.

INNSENDT: Tradisjonen holdes ved like, i år med besøk av det kjente sangerparet Monica og Per de Lange og tale av Prost Eikrem

I tidligere tider var helligtrekongersdag en stor festdag. Det var helligdag, merket med 3 stjerner eller kors i primstaven og ble feiret 6. januar. På folkemunne kalte en gjerne dagen 13. dag jul. Dagen ble feiret til minne om de tre vismennene som kom med kongelige gaver til barnet i krybben. Det var også dagen for mye moro, bl.a. julebukker. Da helligdagen ble avskaffet, ble feiringen av vismennene og avslutninga på jul lagt til nærmeste søndag etter nyttår.

I den første kristne tiden var 6. januar dagen for feiring av Jesu fødsel. En maktglad pave på 300-tallet ønsket å markere sin makt og innflytelse ved å bestemme at feiringa av Jesu fødsel skulle skje den 25. desember. Men de østlige kirkene nektet å bøye seg og feirer fortsatt jul 6-7 januar.

Hos oss utviklet dagen seg til å bli den store misjonssøndagen. Går vi hundre år tilbake, finner vi at i flere byer ei todagers storsamling der folk kom langveis. Fra de indre bygder på Agder dro folk til Kristiansand eller Arendal til helligtrekongersfest. Men ikke alle kunne komme seg dit.

Derfor ble det også lagt opp til fest og møter lokalt. I Birkenes var det møte Åbål skole og Birkeland Bedehus. De lokale menigheter og prester var flere steder engasjert i dette og la opp til at det ikke var gudstjeneste i hovedkirken. I Birkenes holdes tradisjonen ved like og det er helligtrekongersmøte på Bedehuset i gudstjenestetida.

Taler på årets møte er prost Knut Aston  Eikrem, prest i Lillesand frem til 2013. Han har gjort seg bemerket som en solid og engasjert forkynner som også er engasjert i musikk og kunst. Som prest ble Eikrem kjent for sin varme og omsorg for mennesker. Misjonsarbeidet har alltid stått hans hjerte nær, og han ser fram til å delta på den årlige feiringa på Birkeland.

Med oss på møtet får vi også to dyktige sanger og musikere, Monica og Per de Lange fra Arendal. De har også tidligere sunget på Bedehuset. Vi gleder oss til å høre både dem og Eikrem igjen.

 

Innsendt av John Gunnar Raen

 

Sakene merket med Innsendt er ikke skrevet av Birkenesavisas journalister.

Dersom du har en sak eller et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!