Sanitetens basar

SANITETSFORENINGA: Foreninga her avbildet på tur. Foran f.v. Rigmor Andersen, Åsta Moldal, Johanna Andreassen, Kari Helen Hansen, Randi S. Harstad, Jette Maria Mollestad. Bak f.v. Reidun Aabel, Laila Aune, Synnøve Jørgensen, Liv Gløresen Tveide, Valborg Lauritsen, Kristine Foss, Berit Gauslå, Gunhild Lunden og Margit Birkenes.

Fredag vil saniteten ha sin årlige basar i kantina på kommunehuset.

Dette har nå blitt en fin tradisjon, og det er femte året vi har basar. Av tilbakemeldinger vi har fått så er denne kvelden blitt til en hyggelig stund. Det vil også i år bli fin musikk med trekkspill og sang. Dagfinn med flere spiller for oss.

Sanitetskvinnene stiller med gratis kaffe og kaker i pausen. Etter noen omganger med åresalg, for her skal det ut 96 gevinster. Det skal også trekkes 30 gevinster på basarbøkene, og her er det masse fint håndarbeid med mer.

Dette året har vi bidratt til oppussing av bårerommet i kirken. Vi har også gitt to vennebenker som er plassert på Tobias jorde. En annen viktig tin vi har kjøpt er hjertestarteren som er plassert på Coop Extra. Dette ser vi på som et veldig viktig tiltak. Vi har også stilt opp på ungdomsskolen og spandert pølser og saft til alle elvene.

Av aktiviteter gjennom året er det medlemsmøte en gang i måneden med godt oppmøte. Før fastelavn binder vi mange fastelavnsris.

To ganger i måneden er det flere som stiller opp i fellesstua i sørvisboligene og spiller Yatzy med beboerne, som også får kaffe og kaker. Det var også åtte av oss som stilte som markører ved den store beredskapsøvelsen.

Salg av fastelavnsris, bøttelotteri og basar gjør at vi kan gjøre så mye for bygda vår. Men det skal dere alle vite, at uten den støtten vi har dra dere kunne vi ikke fått til så mye. Takk!

Vi skal aldri være i stedet for, vi skal være i tillegg til. Saniteten har i dag 25 medlemmer, og det er plass til flere.

Synnøve Jørgensen