Samler forliksrådene

ORDFØRER: Ordfører Anders Christiansen (Ap).

Det går mot felles forliksråd med Lillesand.

Felles forliksråd for to kommuner er hjemlet i domstolloven, og med minst to-tredjedelers flertall i hvert kommunestyret kan det opprettes. Ordfører Anders Christiansen (Ap) vil be administrasjonen lage en felles sak for politikerne i Lillesand og Birkenes for å få dette til. Det er klart etter en interpellasjon fra Martin Konstali (Frp).

– Det foreligger et vedtak fra 2015 om å arbeide for et felles forliksråd, det arbeidet ble aldri fullført. Den gang hadde vi egen lensmann, nå er situasjonen annerledes. Forliksrådet selv er positive, og sekretæren ser bare fordeler for dette, sier Christiansen i kommunestyret.

Han får kommunestyrets tilslutning til dette.