Lokalavis under press

REDAKTØR: Geir Willy Haugen er ansvarlig redaktør i Birkenesavisa.

Fortsetter opplagsfallet med uforminsket styrke, vil Birkenesavisa i nåværende form være historie innen kun et par år.

KOMMENTAR: Som resten av mediebransjen har Birkenesavisa de siste årene opplevd nedgangstider, og tallenes tale tyder på at bunnen foreløpig ikke er nådd for lokalavisa for Birkenes. Som aviser flest henter vi våre inntekter fra annonser, abonnement og pressestøtte.

De siste to kalenderårene har Birkenesavisas mistet rundt 300.000 kroner i inntekter fra annonser. Tidligere store annonsekunder har kuttet kraftig i sine annonsekjøp, og andre store aktører utøver et konstant press på annonseprisene. Vi får stadig betalt mindre, for like store eller større annonser.

Gjennom årene har vi arbeidet aktivt for å få bedre betalt for annonsesidene våre. Det er et arbeid som til en viss grad møtes med forståelse hos lokale kunder som ser verdien av å ha en lokal markedsplass.

Dessverre er ikke det lokale næringsliv, som annonserer lokalt, omfangsrikt nok til å alene utgjøre den annonseomsetning som kreves i en avis av vår størrelse. De større, ikke-lokale aktørene som vi henvender oss til, har ikke alltid like stor omsorg for lokalavisene, og deres rolle i lokalsamfunn landet over.

På samme måte som annonsesvikten opplever vi et fall i opplaget. Siden toppåret i 2008 hvor vi hadde et opplag på 1.637 aviser, har det i realiteten kun gått en vei. I 2014 var opplaget nede i 1.335, mens det i 2016 nådde 1.278. Halvveis i 2018 noterte Birkenesavisa seg et opplag på 1.130.

Fortsetter opplagsfallet med uforminsket styrke, vil Birkenesavisa i nåværende form være historie innen kun et par år. Produksjonsstøtten gjennom pressestøtta fordrer at avisa har et opplag på over 1.000 aviser. For 2018 utgjorde produksjonsstøtta 480.000 kroner for Birkenesavisa.

Som lokalavis med én ukentlig utgivelse har vi en del utfordringer som aviser med mer hyppige utgivelser ikke trenger å bekymre seg over. Flere som sier opp avisa bemerker at de leser den enten på jobb, eller hos naboen. Det er naturlig, men likevel en utfordring knyttet til utgivelsesfrekvensen.

For å skape et daglig behov for Birkenesavisa hos leserne, tror vi at en satsing på nett er nøkkelen, vel vitende om at mange av leserne våre foretrekker papiravisa.

De siste to årene har vi satset på nett, og vi har gitt leserne våre nyhetene først på nett. Det har resultert i at en stor andel av leserne har registrert seg som digitale brukere. I motsetning til papiravisa er det enkelt å måle interessen for sakene når de blir lagt ut på Bavisa.no. Lesertallene på nett gir oss en umiddelbar respons på om saken er interessant for dere lesere.

For når vi som lokalavis ser annonseinntektene og opplaget faller, må vi stoppe opp og tenke over hva vi kan gjøre annerledes. Mange innbyggere i Birkenes utrykker glede over lokalavisa, og det gjør oss sikre på at vi tilbyr noe som leserne vil ha. Likevel er det vårt ansvar som lokalavis å gjøre oss attraktive nok både for lesere og annonsører. Vi kan ikke skylde på andre, når pilene peker feil vei.

Med fallende betalingsvilje overfor lokalavisa for Birkeland, Herefoss og Vegusdal må Birkenesavisa tenke nytt. I så måte står vi foran et spennende 2019, for det eneste som er sikkert, er at dersom ingenting gjøres, så går det galt for Birkenesavisa. Vi må vurdere hvor lenge papiravisen har livets rett, hvor lenge ukentlige utgivelser er riktig vei å gå, og om distribusjon kun på nett er framtida.

Har du som leser innspill til hva du savner i Birkenesavisa, hva du mener vi skriver for mye om, eller hvor du mener veien videre går? Da hører vi gjerne fra deg! Ta kontakt på epost: gwh@bavisa.no