Landbrukspartiet Frp

FRP: Martin Konstali og Mariann B. Slettene på Herefoss. FOTO: Hallvard Slettene Juven / FRP

Senterpartiet har siden Frp kom i regjering prøvd å definere seg selv som det eneste partiet som jobber for dem som bor på utsiden av ring 3 i Oslo.

De påstår at vi sentraliserer og ødelegger for bøndene, det er selvsagt feil.

Det er lett å være hard i klypa verbalt, men la oss snakke om de harde fakta.

Etter vi kom i regjering har det blitt lagt ned i underkant av 1.000 gårdsbruk i året, og det er selvsagt trist, men når Senterpartiet selv satt i regjering ble det lagt ned rundt 3.500 gårdsbruk i året, så det går heldigvis fremover!

Partileder Tygve Slagsvold Vedum (Sp) mener vi bidrar med økt sentralisering ved å legge ned lokalsykehusene. Vi har lagt ned to sykehus. Vedum og Senterpartiet la ned fem. Vi alle husker vel en illsint Sp-leder som skjelte ut sykehusaktivister.

Når Senterpartiet videre kritiserer oss for ikke å ha fjernet nok bomstasjoner, så er det en kritikk som faller på sin egen urimelighet. Det er jo nettopp Senterpartiet som ønsker bomstasjoner og bypakker og har stemt mot flere av Frps forslag til bompengekutt i Agder. Videre så har Sp valgt å samarbeide med partier som ikke legger skjul på at bompenger må til for å få folk til å slutte å kjøre bil. I motsetning til Sp, er det noe Fremskrittspartiet aldri vil godta.

Norge er et stort land, men lange avstander og griskstrekte strøk. Derfor må vi akseptere at ikke alle kan ta kollektivt i hverdagen og straffe de med høye bilrelaterte avgifter, vi må legge til rette for at alle skal yte etter evne når det gjelder miljø.

Norge er heller ikke et lett sted å være bonde i, det kan være fire årstider på en dag og vi har måtte se oss fornøyd med å dyrke poteter i steinrøysa. Derfor er det utrolig viktig at vi legger til rette for at bonden skal ha mest mulig frihet til drifte gården som bonden selv ønsker, vi må oppheve kjerneområdet for rovdyr og gi bonden mer frihet til å ta ut ulv som gjør skade og sikre bonden tilskudd så de kan ta vare på kulturlandskapet turistene kommer for å se!

Det er også utrolig viktig at vi vedlikeholder og bygger nye veier i distriktene, derfor har vi økt samferdselsbudsjettet med 75 prosent etter at vi kom i regjering. Reasfalteringen har også økt både på fylkeskommunale og statlige veier.

Dette er tiltak som gjør hverdagen for folk i distriktene lettere, så hvis du også tenker at du vil bevare Arendal sykehus, få stasjonær luftambulanse på Hovden, utbedre riksvei 41 og riksvei 9, utbedre fylkesveier og mener at bonden er viktig for Norge – Da kan du trygt stemme på Frp i  årets kommune- og fylkestingsvalg. Godt valg.

Mariann B. Slettene

4.kandidat til Agder Fylkesting

Kandidat til kommunevalget i Birkenes

Fremskrittspartiet