Kutter ikke investering

TOMT 2: Her er barnehagen plassert langs Smedens Kjerr. Solbakken mot vest til venstre i bildet. Det er WSP ved Gunnar Grana som har utarbeidet skissene til forprosjektet for ny barnehage i Smedens Kjerr.

Setter ikke foten ned for nye barnehage i denne omgangen.

– Det blir sagt at vi ikke har gjort noe, men når jeg blar gjennom alle punktene er lista veldig lang. Jeg synes vi kan si det er lagt ned et godt stykke arbeid, sier Gunnar Høygilt (H).

I forbindelse med budsjettdebatten i desember vedtok kommunestyret å fryse en rekke større, kommunale investeringer. Blant annet arbeidet med ny barnehage ble satt på vent, for at en arbeidsgruppe skulle gå gjennom kommunens investeringer de neste årene. Nå har arbeidsgruppa hatt fire møter, og levert en innstilling til formannskapet.

– Jeg synes vi har en bra arbeidsform for tida. Det er store utfordringer knytta til prekære behov og hvordan de skal finansieres. Det politiske miljøet er nå ganske framoverlent, og det gir muligheter for bedre styring, sier Ole Morten Vegusdal (V).

Arbeidsgruppas forslag er summert opp i 66 punkter som enstemmig ble vedtatt i formannskapet. For de fleste større investeringsprosjektene medfører dette at sakene kommer opp til politiske behandling en gang til. Det gjelder nye barnehage, nye boliger rus og psykisk helse, utvidelse av Valstrand skole og nytt renseanlegg. Ingen større investeringsprosjekt kuttes som følges av arbeidsgruppas innsats.

I tillegg er det vedtatt at arbeidsgruppa nå går over i fase to, som innebærer en forlengelse av arbeidet fram mot sommeren.