Vekket på biblioteket

Sørlandet er ikke ukjent med vekkelsesluft, og ei heller folkevalgte organer er fri for ånden.

BIRKENESAVISA MENER: Sjelden skaper likevel et benkeforslag så stor halleluja-stemning som Birkenesavisa var vitne til på Birkeland bibliotek under formannskapets møte onsdag.

I denne omgang er det Linda Hye som framfører det glade budskap, og mottar håndsopprekkelse under den påfølgende voteringa. Hye og Arbeiderpartiets forslag om å be rådmannen vurdere mulighetene for en barnehage i et skogholt på Tobias jorde, falt åpenbart i god jord blant politikerne.

Tilsvarende må forslaget kunne sies å falle på steingrunn, dersom Birkenesavisas Facebook-side på noen som helst måte er representativ for den jevne birkenesing. I kommentarfeltet er forslaget ivrig diskutert, og flertallet er utelukkende negative.

Enkelte mener det er på høy tid at tomtevalget avgjøres, og det er ikke vanskelig å sette to streker under den kommentaren. Andre mener skogholtet er for lite for en barnehage. Like enkelt er det ikke å sette to streker under den kommentaren.

Avhengig av hvor du tegner strekene på kartet, er skogholtet på Tobias jorde rundt seks dekar. Tidligere har rådmannen anslått at en barnehagetomt må være mellom to og tre dekar stor. Det bør altså være mulig å plassere en barnehage, dersom man er villig til å ofre bartreene som vokser der.

Andre igjen påpeker at Tobias jorde endelig begynner å få en viss struktur, og det er sannelig rett. Sannsynligvis er det også kort tid igjen til kommunen kan presentere planene for resten av området også, men det bør ikke være til hinder for å ha to tanker i hodet samtidig.

Det er utvilsomt en felles erkjennelse blant våre folkevalgte at denne saken har tatt for lang tid, og dette tomtevalget burde vært diskutert for to år siden. Heller ikke det bør være til hinder for å holde øyne og ører åpne når nye, gode forslag presenteres.

Likevel er det verdt å merke seg at selv ikke politikerne klarer å holde tunga rett i munnen. I samme møte som de vedtar å se på mulighetene for barnehage i skogholtet, selger de parkeringsplassen mellom skogholtet og Strøget. Det framstår som noe merkelig, dersom alle muligheter skal holdes åpne hva utvikling av Tobias jorde gjelder.

Forslaget om å bygge en barnehage i tilknytting til Tobias jorde er for godt til å bli forkastet uten å undersøke om ideen lar seg realisere. Vi håper rådmannen og hennes stab ser med åpne øyne på forslaget, og legger fram både ulemper og fordeler for politikerne over sommeren. Det skader ingen å ha flere alternativer på bordet, når endelig plassering til høsten forhåpentligvis skal spikres.