Protesterer på plassering

HER SKAL DE BO: Helse- og omsorgssjef Bente Moland Somdal viser politikerne rundt i den ombygde avdelinga på sykehjemmet. Til høyre varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF).

Barn og unge skal innlosjeres i sykehjemsbygget. Det skaper reaksjoner.

– Jeg tror dette kan bli en stygg sak for kommunen, hvor både aviser og fjernsyn kan kaste seg på. Brukerne har vel sagt at de ikke ønsker dette tilbudet, og jeg håper vi kan stoppe opp nå, sier Odd Gunnar Tveit (Frp) under formannskapets møte på kommunehuset.

Stridens kjerne er kommunens avlastningstilbud til familier med barn og unge som trenger en ekstra oppfølgning. Fram til nå har Birkenes kjøpt seg inn i en tjeneste som driftes av Lillesand, men fra nyttår trenger kystkommunen disse plassene selv.

– I tillegg har vi et økt behov også i Birkenes. I sykehjemsbygget er det ledige lokaler, og en hel avdeling blir nå bygget om til å gi innbyggerne våre et avlastningstilbud. Dette er en midlertidig løsning fram til vi får en permanent på plass, sier helse- og velferdssjef Bente Moland Somdal.

NFU protesterer

Dette har Lillesand og Birkenes lokallag av Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) protestert mot i flere brev, og flere møter med kommunen. I september konkluderte leder Britt Pigao slik i brevs form til ordfører og rådmann:

– Denne løsninga på avlastningsproblematikken er vi sterkt imot. Vi kan ikke godta at hjemmeboende barn skal plasseres på institusjon, når pårørende absolutt trenger en pustepause. Sykehjemmet er en institusjon uansett hvordan de river, bygger, og maler på nytt.

Somdal forteller i formannskapets møte at det er vurdert flere alternativer. Hun forteller også hvorfor NFUs ønske om å kjøpe en bolig til dette formålet ikke lar seg realisere.

– Kostnaden til ombygging av avdelinga på sykehjemmet er beregnet til totalt rundt 50.000 kroner. Det er en helt annen kostnad enn å kjøpe ett hus, og tilpasse det til våre behov. Siden dette er en midlertidig løsning, går vi for dette alternativet. Vi har en plikt til å vurdere pengebruken, og når det er ledige lokaler i kommunens bygg, er dette et godt alternativ, sier hun.

Avklarer tomt

Kommunen skal ifølge henne ha vært i kontakt med Fylkesmannen, som ikke hadde noen protester å fremføre mot planene. Allerede nå er en arbeidsgruppe i gang med å finne en egnet tomt hvor kommunen kan bygge et permanent avlastningstilbud.

– Sluttstrek for prosjektet avhenger litt av tomtevalget, og det blir et politisk spørsmål. Finner vi en ferdig regulert tomt bør bygging kunne settes i gang til neste år, og tilbudet tas i bruk i 2019. Vi er interessert i å få dette i havn så fort som mulig, sier kommunalsjefen.

I formannskapsmøtet får politikerne en omvisning i de aktuelle lokalene i sykehjemsbygget. Lokalene er plassert slik at man både via trapp og heis ikke behøver å passere gjennom andre avdelinger på sykehjemmet.

– Vi burde ta bort «sykehjem»-skiltet vi gikk forbi, men ellers er det jo tydelig at dette er en helt separat del av sykehjembygget, sier varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF).

Navnet hjelper ikke

Selv med en omprofilering, og navnebytte på sykehjemmet, mener NUF lokalene ikke holder mål.

– Vi har registrert at kommunen har omdøpt sykehjemmet til helsehus, men dette innebærer ikke noe endring av innholdet i huset. Sykehjem skal ikke brukes til avlastning for utviklingshemmede, påpeker Pigao.

Med unntak av Tveit, er ikke politikerne like kritiske. Flere berømmer administrasjonen for å løse utfordringa på en grei måte.

– Jeg ville satt foten fullstendig ned om dette skulle være det permanente tilbudet. Men det er det ikke, og jeg er sikker på at dette blir en bolig som kan fungere. Samtidig må vi må vite at det permanente tilbudet har topp prioritet. Det er en grunn til at disse foreldrene har avlastning, og vi kan ikke ha det slik at de skal bruke energi på å klage, sier Birkeland.

Tar selvkritikk

Partifelle Peter Ross sier det slik:

– Når jeg hører hvordan folk smaker på ordet sykehjem forstår jeg ikke hvordan de har hjerte til å sende sine elskede gamle dit. Det er jo helt forferdelig. Tilbudet som er foreslått her er veldig greit.

Dermed gir politikerne sin tilslutning til plasseringa, som strengt tatt allerede er avgjort administrativt. Somdal tar for øvrig selvkritikk på at politikerne ikke har vært bedre informert underveis i prosessen.

– Jeg tror det beklagelige for saken er om vi fortsetter å si at vi legger barn og unge inn på sykehjem, for det gjør vi ikke. Dette er omdisponerte arealer, og det er en midlertidig løsning, sier Linda Hye (Ap).