Vei i vellinga

Ungdommene krever: Josefine Drangsholt Bjones, Lotte Lennea Øvrelid, Isabel Drangsholt Bjones, Hermann Suvatne og Dennis Nikoli Øvreli krever sykkelsti så de kan komme til Birkeland uten foreldrenes hjelp.

Behovet for en trygg passasje vil kun øke.

BIRKENESAVISA MENER: Hva slags planer har du for livet ditt? Hva planlegger du at skal skje om rundt 14 år? Vet du ikke helt? Uten å ha noe som helst faglig belegg, og uten å ha gjort dype undersøkelser på området, tør Birkenesavisa slå fast at folk flest ikke har langtidsplaner som ser forbi 2030. De fleste av oss planlegger ikke i detalj forbi 2020, engang.

Men det gjør altså de som arbeider med planer av yrke. De som planlegger hvordan Birkeland sentrum skal se ut om 50 år, de som planlegger hvor veiene våre skal gå, og de som gjør sitt for at pengene brukes på en mest fornuftig måte. Vi antar det er sistnevnte som gjør at beboerne langs Birkelandsveien mot Kristiansand må vente til 2032 før de får gang- og sykkelsti.

Det er en smått absurd tidsangivelse å forholde seg til. Barna som i forrige uke var avbildet i Birkenesavisa, vil sannsynligvis innen den tid ha flyttet hjemmefra, og kanskje etablert sin egen familie. Om de da etablerer seg på et sted med gang- og sykkelsti til sentrum, vil tida vise.

Det er selvsagt forståelig at det må gjøres økonomiske prioriteringer når det kommer til utbygginger i offentlig regi. Det må gjøres avveininger, og det må skapes et system basert på rettferdighet.

Ifølge tall fra Statens vegvesen kjører det i gjennomsnitt 3.900 kjøretøy forbi Birkeneset på riksvei 41, dersom man legger høyeste beregning av årsdøgntrafikk til grunn. Samme tall for fylkesvei 402 mot Lillesand er 3.600 kjøretøy. Dersom man legger mildere beregninger til grunn, er det litt mindre trafikk på riksveien mot Kristiansand.

Etter vår mening bør noen prate sammen. Mens entreprenører som skal bygge ut langs veien får pålegg om å etablere gang- og sykkelsti, må eksisterende bebyggelse ta til takke med dagens infrastruktur. Med økt utnyttelse i eksisterende boligfelt, slik som Høygilt moner, vil kun behovet øker for en sikker og trygg passasje for myke trafikanter.

Med ordførerbesøk på ordførerbesøk, og med andre prominente politikere på besøk, skorter det åpenbart ikke på lokal politisk vilje. Likevel prioriteres ikke prosjektet hos de aktørene som har mulighet til å skape vei i vellinga. Det er synd, for veien er kronglete, og bilistene kjører fort.