Takk for enda et år!

Birkenes idrettslag har som motto: GLEDE – MANGFOLD – SAMHOLD – UTVIKLING og ÅPENHET.

Det krever mye å realisere dette, men hvis vi er mange til å dele på oppgaven, så faller det ikke så mye på den enkelte. Derfor vil jeg her utfordre alle dere som bruker våre anlegg og tilbud:

Støtt oss ved å være medlem. Det koster kun kroner 150 per år, men gir oss mulighet til legge forholdene enda bedre til rette for at flere kan kjenne gleden ved å trimme/trene. Foreldre/besteforeldre, de av dere som har barn og barnebarn i idrettslaget, dere er også viktige støttepartnere, spesielt hvis dere også er medlemmer.

På grunn av nasjonale problemer med de digitale løsningene vi må ha knyttet til medlemskontingenten, så er det noen som ikke har fått tilsendt oppfordringen om å betale årets kontingent. Er du en av dem?

Kontakt i så fall Dag Ivar Skåre på telefon 419 01 111 eller epost dag@skaare.org. Og du som ønsker å bli medlem, gjør det samme. Kontakt Dag Ivar.

Det vil glede både han og oss andre som har oppgaver i idrettslaget. Adventstida skulle vel være ei god tid for å dele og glede andre?

Bygdas lag og foreninger har jo alle et mål om være til nytte og glede for flest mulig. Men flesteparten kunne vel ønske å ha noen onkler i Amerika, slik at lokaliteter og utstyr kunne fornyes og anlegg nyetablertes.

Vi i Birkenes idrettslag har Birkenes Sparebank som hovedsponsor og flere av bedriftene gir oss gode tilskudd hvert år. Det er vi takknemlige for.

Men det vi skulle ønske, var at kommunen hvert år kunne se seg i stand til å heve tilskuddet betraktelig. Få kommuner i landsdelen gir så lite tilskudd til idrett per innbygger som Birkenes. Det henger sammen med at hos oss er det idrettslagene som selv står ansvarlig for drift og vedlikehold av alle byggene og anleggene.

Dermed slipper kommunen det direkte ansvaret. Jo da, vi får tilskudd, men behovet vårt er større.

Mens 2018 ebber ut, er vi takknemlige for enda et år å være i tjeneste for bygdas barn og unge, samtidig som vi har prøvd å gi den voksne befolkning mulighet til å drive mosjon eller trening i tilrettelagte arealer. Og kan det bidra til GLEDE, MANGFOLD, SAMHOLD, UTVIKLING OG ÅPENHET mellom oss, da mener jeg at vi er på et godt spor.

 

Oddvar Glidje

leder i Birkenes IL