Markerer ikke veterandagen

Libanon 1987: Norske FN-soldater i Libanon. UNIFIL-styrkene. Norske FN-soldater i stilling med maskingevær på kontrollpost. Sandsekker til vern mot eventuelle angrep. FOTO: Morten Hvaal / NTB / SCANPIX

Det er med tungt hjerte å måtte erkjenne at Birkenes kommune ikke ville følge oppfordringen fra Forsvaret om å markere frigjørings- og veterandagen 8 mai.

LESERBREV: I det vi i dag kaller Birkenes (tidligere Herefoss, Vegusdal og Birkenes kommune) var det mange som ofret livet for et fritt Norge. De mange tapre menn som aldri fikk oppleve et Norge som sammen med rettferdighet og demokrati vant over et grusomt totalitært naziregime.

Våre tapre menn som døde under kamp i Norge i luftkrig over Europa. Menn som gav sine liv under kamp på sjøen. Våre tapre menn som drev motstandskamp mot okkupasjonsmakten og døde i konsentrasjonsleirer. Våre tapre menn som vi aldri skal glemme. «Aldri mer 9 april», et slagord for all fremtid.

I 2010 besluttet regjeringen at 8. mai også skal være Norges veterandag og det ble første gang markert i 2011. Norge har bidratt med personell fra Tysklandsbrigaden til dags dato med deltagelse i Syria. Vi har bidratt som alliert seiermakt, til FN og NATO-personell over store deler av verden. På fire kontinenter har over 100.000 kvinner og menn gjort en formidabel jobb på vegne av Norge.

Her i Birkenes har vi en relativ stor andel veteraner av internasjonale operasjoner. Vi har vært representert fra tiden i Tysklandsbrigaden til ISAF i Afghanistan. Vi har tjenestegjørende som kokker, politi, mekanikere, observatør, befal, prest med mer. Ja, listen er lang og vi kan være stolte over denne deltagelsen.

2018 er året hvor det markeres at det er 40 år siden Norge startet sin deltagelse i de fredsbevarende styrker i Libanon (UNIFIL) og det er 20 år siden Norge avsluttet denne deltagelsen. Dette blir markert over store deler av Norge, dels på oppfordring fra Forsvaret. Over 22.000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i UNIFIL, blant dem også flere fra Birkenes kommune.

Derfor er det trist at Birkenes kommune ikke ville følge denne oppfordringen fra forsvaret om å markere frigjørings- og veterandagen. Birkenes kommune begrunner dette med at de holder en markering for de falne fra krigen på 17 mai ved bautaen på «Tobias jorde». At våre helter skal og bør hedres, skulle bare mangle.

Spørsmålet er om hvorvidt Birkenes kommune er villige til å sette fokus veteranene av internasjonale operasjoner på det som nå heter frigjørings- og veterandagen. Flere og flere kommuner rundt om i Norges land markerer nå denne dagen … Vil Birkenes?

Veteraner av internasjonale operasjoner bosatt i Birkenes kommune

Ove Vehusheia

Helge Bjørn Repstad

Terje Håbesland

Erik Herje