Mange fortjener takk

BORGERTOGET: Leder av 17. maikomiteen Gunnar Birkeland til venstre.

Takk for en strålende 17. mai!

LESERBREV: Som leder av hovedkomiteen for årets 17. mai-feiring vil jeg rette en stor og varm TAKK til alle som på en eller annen måte var involvert med ansvar for at feiringen skulle oppleves god for de fleste.

17. mai-feiringen forutsetter at frivillige tar sin tørn og at næringslivet stiller opp med sponsormidler. Når dette fungerer så overmåte bra som det vi opplevde i år, ligger også det meste til rette for at det skal bli den folkefesten som 17. mai på Birkeland er.

Mange takk til 5.klasseforeldre og andre som i underkomiteene har tatt «sin» oppgave på alvor. Uten at en grundig evaluering er foretatt, vil jeg likevel rose dere for å ha gjort det som trengtes, særlig dette året, for at dagen skulle skinne for små og store. Så merker vi oss ting som eventuelt kunne ha funnet en annen og bedre form, – det vil evalueringsmøtet 23. mai sørge for å få opp i dagen.

Stor takk også til musikken, idretten og skolene for velvillig imøtekommelse da hovedkomiteen bragte på banen sitt ønske om endringer – radikale endringer for noen – i program og opplegg for dagen. Disse tre miljøene ble særlig utfordret til å tenke nytt i forhold til mange års tradisjoner. Tusen takk for sporty og entusiastisk respons alt i alt! Så vil særlig disse miljøene bli lyttet til når evalueringsmøtet finner sted.

Ut fra de tilbakemeldingene som uoppfordret kom oss i hovedkomiteen for øre utover den strålende fine dagen på Tobias’ Jorde, ligger ordet «suksess» nokså nær. Takk til alle spisestedene, inklusive Frikirka som åpnet kafé, og til de boder og stands som ble rigget opp for publikum, – jeg håper dere gjorde en bra fortjeneste! Alle vi andre hadde adgang til pølser og lapskaus, is og brus, – og annet snadder som hører en skikkelig 17. mai til!

Folk hadde god anledning til å prate med andre folk i sola, til å sette seg ned på gresset eller på benkene på Tobias’ Jorde, til å delta i leker og natursti. Alt like i nærheten av den fantastiske scenen vi nå har fått på plass! Nå må vi sammen sørge for å få opp litt flere benk- og bordarrangement på den fine gressletta i Birkeland sentrum. Kan vi på noen måte få skrapt sammen de 10.000-lappene som trengs til det, mon tro?

Takk til talere og forsangere, til deltakerne i barnetoget og borgertoget, til lydfolk og sjauere, og til alle aktørene på folkefesten om kvelden. Dette var bare kjekt, – og hovedkomiteen gleder seg til neste 17. mai!

 

Gunnar Birkeland