Inviterer til kortesjemoro

Tradisjonen tro inviterer kortesjekomiteen til kortesje 17. mai.

– Vi vil oppfordre lag og foreninger til å støtte opp om dette utrolig artige innslaget på nasjonaldagen, sier medlem av kortesjekomiteen Trygve Raen til Birkenes Avisa.

Som borkisene har blitt vant til arrangeres det også i år kortesje på 17. mai. Det er fortsatt på idrettsplassen det skjer, og det lokkes også med premiepenger.

– Birkenes sparebank vil også i år sponse med 8.000 kroner i premiepenger under forutsetning at det blir minimum 6 innslag, sier Raen.

Påmelding skjer innen 10. mai til Kjell Bylund, og kortesjekomiteen slår fast at de gleder seg til å se mange morsomme og kreative innslag på nasjonaldagen.