Lærer av krevende arbeid

Birkeland i Hægbostad: OneCo og Otera på oppdrag for Agder Energi Nett for å ordne feilen på strømlinjene som vinterværet har forårsaket.

I evalueringsrapporten etter strømbruddene ser Agder Energi nå på tiltak for å bedre beredskapshåndteringen for kunder og personell.

− Situasjonen i vinter var utfordrende. Mye tung og våt snø resulterte i at svært mange trær som stod utenfor ryddebeltene falt over linjenettet. I noen områder ble konsekvensen dessverre omfattende strømutfall for mange av våre kunder, sier Svein Are Folgerø, administrerende direktør i Agder Energi Nett i en pressemelding.

I rapporten som er utarbeidet i etterkant av vinterens hendelser, ser selskapet både på hva som gikk bra og hvor man kan bli bedre i håndteringen av slike store feilsituasjoner.

– Det var et krevende feilrettingsarbeid, men når situasjonen først var oppstått fungerte beredskapsledelsen etter forholdene bra. Det var god tilgang til ressurser under hele hendelsen, og mer enn 200 montører og linjeryddere var i aksjon. I tillegg kommer beredskapsledelse og administrative ressurser. Det vi ser vi kan bli bedre på, er ressurshåndtering og samhandling med leverandører. I perioder hentet vi inn montører fra Østlandet, og da er det også viktig med bruk av lokal innsatsleder i områder med mye feil, sier Folgerø.

Bruk av helikopter og ny teknologi med bilder fra luften sendt direkte inn i driftsstøttesystemet ble utviklet underveis i feilrettingsarbeidet. Det sikret raskere feilretting i nettet, og også bedre kartlegging av risikotrær nær strømlinjene. De fleste feilene i høyspentnettet skyldtes at trær utenfor ryddebeltet ikke tålte snø- og islasten. Den ekstra vekten førte til at trærne bøyde seg inn mot, eller brakk og falt ned på linjene.

− Erfaringen fra økt bruk av helikopter i feilrettingsarbeidet er noe vi tar med oss videre, og ønsker å videreutvikle, sier Folgerø.