Nå blir strømmåleren smart

Smarte strømmålere og bomstasjoner har endel til felles. Nå rulles førstnevnte ut i Birkenes.

Det er jo ikke tilbake til fortiden, men det er sikkert mange som husker strømmålerne på 50-tallet. Da hadde målerne to telleverk, ett for forbruk og ett for overforbruk.  Det var en pris for forbruk, og en langt høyere pris for overforbruk.  Gjett om far i huset fulgte med.

De såkalte smarte målerne som nå installeres kan registrere forbruket på timebasis.   I tillegg til den nye strømmåleren vil det bli montert en antenne utenfor sikringsskapet. Det er en viktig komponent for at det til enhver tid skal kunne kommuniseres fra den nye strømmåleren.

Det koster

Kunden vil ikke bli belastet med kostnadene for installasjonen av den nye strømmåleren.  Denne kostnaden vil i stedet dekkes inn via nettleien. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) anslår denne vil kunne øke med cirka 400 kroner per år.

Overgang til ny måler er ikke valgfritt. NVE har pålagt nettselskapene i Norge å installere ny automatisk måler hos alle sine nettkunder. Det betyr at Agder Energi Nett må installere ny måler hos alle sine abonnenter innen 1. januar 2019.  Man har lagt opp til å være ferdig med Birkenes innen første kvartal 2017. Det er visstnok åpnet for dispensasjon dersom ny måler i huset er til «vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker».

Alle i Agderfylkene er nødt til å forholde seg til Agder Energi.  Det er det selskapet som eier linjene som strømmen sendes gjennom for å komme til den enkelte forbruker.  Selve kraften kan kjøpes av forskjellige selskaper og det er strømselskapene, som for eksempel LOS som selger strømmen.

Bompenger og rushtidsavgift

Rådgiver Jan Myrslo Kønig i Agder Energi forteller at en av fordelene når AMS-målerne kommer skikkelig i gang, er at forbrukeren kan ha bedre kontroll på forbruket.  Noen timer på døgnet er det høyt forbruk – andre timer er det godt med kapasitet, og det vil kunne gi seg utslag på prisen, sier Jan Myrslo Kønig.

Linjenettet kan sammenlignes med veinettet – noen ganger er det for mange biler på veien og trangt om plassen, andre ganger er det god plass.  For å regulere slik at trafikken blir jevnere fordelt over hele døgnet tar man i bruk bompenger og rushtidsavgift.

– Men det er NVE som bestemmer hvor mye nettselskapene kan kreve inn i nettleie, så ulik pris til forskjellige tider på døgnet vil ikke gjøre det dyrere for gjennomsnittskunden.  En regner vel med at gjennomsnittskunden vil kunne spare noen tusen i året ved å legge om vanene så far ikke bruker høytrykksspyleren – som bruker mye strøm, samtidig med at mor setter komfyren på fullt på tidspunkter hvor nettet nesten er overbelastet, sier han.

Det skal jo ikke mye fantasi til å forstå at det er rushtid også på strømnettet fra kl. 6 til kl. 9 og fra kl. 15 til kl. 17, og da vil det helt sikkert gjenspeiles i «bompenger».

– Når tas de nye målerne i bruk?

– De tas i bruk etter hvert som de monteres. Til å begynne med blir jo ikke mulighetene utnyttet til fulle, men nå vil vi hvert fall kunne få inn data over strømforbruket regelmessig. Når ny måler er på plass trenger man ikke lenger tenke på å lese av måleren og sende målerstand. Det vil gå automatisk, sier Jan Myrslo Kønig.

El-bil som strømreserve

LOS som selger mesteparten av strømmen som blir levert i området ser også muligheter for forbrukere som produserer og lagrer egen strøm.

– Vi kjenner ikke til at det er konkrete planer om det, men innføres effektprising i privatmarkedet på Agder kan forbrukeren som har mulighet til å produsere og lagre egen strøm, kunne bruke denne når prisen er høy. For eksempel kan en el-bil brukes som strømreserve, sier markeds- og kommunikasjonsansvarlig i LOS, Thorbjørn Laundal.

Ikke alle like begeistret.

På internett er det underskriftsaksjoner mot nye smarte strømmålere.  Det er de som mener at strømleverandørene nå vil bli satt i stand til å registrere svært detaljerte data om levemønster i alle hjem.  Det hevdes videre at målerne er utstyrt med trådløse sendere som kan sende data til strømselskapene hvert andre sekund. Det er med andre ord en form for overvåkning av vårt privatliv og hvordan vi lever, og dette kan bli solgt videre fra energiselskapene, til de som er villige til å betale for opplysningene.

Det er imidlertid ingen ting som tyder på at disse stemmene blir hørt, selv om det påstås at installering av denne type målere bryter med personvernet.

NVE vil på sin side påstå at dette er å se spøkelser ved høylys dag og forsikrer forbrukere om at det ikke er noen fare for at dataene som blir samlet inn kan misbrukes.

– Nettselskapene er underlagt regler om personvern, og det er forbrukeren som eier dataene som blir samlet inn. De gis ikke ut uten eksplisitt samtykke fra forbrukeren. Det er den enkelte forbruker som må ta et aktivt valg. NVE er veldig opptatt av at nettselskapene har en høy grad av datasikkerhet slik at personopplysninger og annet ikke kommer på avveie.  Dette kommer vi til å overvåke veldig nøye, sier Guro Grøtterud i NVE.