Inspirert på seminar

UTSENDINGER: Wiebeke Reinken og Anette Rødli fra Vegusdal og Jorunn Hellerslien fra Birkenes var skjønt enig om dette var et bra seminar. Begge laga skal feire 80 årsjubileum i år.

Sørlandets bygdekvinner inspirerte hverandre.

I fjor som i år ble det arrangert et inspirasjonsseminar for alle bygdekvinner i Aust- og Vest-Agder. At dette ble en suksess kan de tre damene fra Birkenes og Vegusdal være enige om.

I følge Wiebeke Reinken er det svært viktig å treffe andre fra de ulike laga, bli kjent og få nye ideer, tips og samarbeid over kommunegrensene. Norges bygdekvinnelag har hatt, og har flere kampanjer som «Jakten på tradisjonsmaten», «Kvinner ut», «Ja, til norske grønnsaker» og «Ville vekster».

Dette er temaer som tas opp på medlemsmøtene. I Aust-Agder er det 396 medlemmer fordelt på 14 lokallag, kan vi lese av årets årsmelding. Noen av lagene sliter litt med både rekruttering og fornyelse, som mange organisasjoner gjør, derfor kan et slikt seminar virke forfriskende.

Eva Kvelland, tidligere profilert Venstrepolitiker, var invitert til å snakke om markedsføring og synliggjøring av bygdekvinnelaga. Hun satte ting på spissen, som bygdekvinnene måtte tenke over, som hva vet du om bygdekvinnelaget og hva driver de med?

Prostdiakon Per Emanuelsen, kjent foredragsholder og forfatter, var også invitert, og han tok for seg det å ta vare på hverandre, betydningen av felleskap og samhold. Av alle deltakerne, var det tre damer fra Birkenes og Vegusdal, og de var fulle av lovord over kurset og håpet på at dette kan gjentas neste år.