Ikke redd broene

ILLUSTRASJONSFOTO

Veivesenet beroliger, mener «Brutus» er misbrukt, men vil skjerpe rutinene.

Avisen Verdens Gang (VG) har hatt en artikkelserie om broenes tilstand i Norge. Det har vært utgangspunktet når Birkenesavisa har gått broene i Birkenes nærmere etter i sømmene.

Ansvarlig for brovedlikeholdet i Region Sør, Knut Asbjørn Koland kan imidlertid berolige leserne med at ingen av broene i Birkenes faller sammen med det første.

– Databasen «Brutus» er ikke helt ajourført, men vi har ikke avdekket noe med umiddelbar fare for trafikken, sier Koland.

– Hvor mange broer har du ansvar for i region sør?

– Jeg har ansvar for 3800 broer i regionen og årlig bruker vi 139 millioner kroner på vedlikehold, sier Koland som også nevner at det er 57 broer med til sammen 709 meter i Birkenes.

Ved nærmere ettersyn av disse 57 broene er det to som kanskje fremstår som litt mystiske, dessuten er det ei bro på veien til Lillesand som det kan stilles spørsmålstegn ved.

Homme

Broa ligger på veien mellom Oggevatn og Engesland, er 13 meter lang og bygget i 1947. Her er det avholdt hovedinspeksjon i juni 2017. Det ble da avdekket rust på armeringen og avskalling av betong i underkant av brudekke.

– Denne skaden er av såkalt lokal art, og påvirker ikke bæreevnen. Det var planlagt å utbedre dette i høst, men flommen i oktober gjorde at vi måtte snu litt om på prioriteringene. Nå har vi planlagt arbeider her i 2018, sier Koland.

Teinefossen

Dette er broa som brukes for å komme til Flakk og Mosfjellheia og andre steder på vestsida av elva. Broa er 55,50 meter lang, og bygget i 1957. Ifølge «Brutus» er det flere ting som bør gjøres med broa. Det nevnes både rydding, vasking og maling.

– Vi har hatt en påkjørselsskade på rekkverket som medførte skade i kantdrager. Det står fremdeles som avvik i databasen. Vi kan bare beklage at databasen ikke er ajour. Det kosmetiske har vi dessverre verken tid eller penger til å prioritere, så det blir utsatt, sier Koland

– Er denne brua sjekket etter påkjenningene den var igjennom i forbindelse med flommen?

– Driftsentreprenøren i området har jevnlig oppsyn, og det er ikke meldt inn tegn til skader. Den ble tydeligvis solid bygget i 1957, sier Koland.

Nordgården

Broa ligger ikke i Birkenes kommune, men på Eikelandssletta i Lillesand kommune. Det er nok den broa som brukes av flest Birkenesinger daglig. Men man skal være god og meget observant for å finne den. Den er bygget i 1982 og er å betrakte som ei lita babybro med sine 3 meter.

– Det er en registrert skade på denne broa. Det handler om brudd i rekkverksstolpe og for stor avstand mellom stolpene. Dette er i grunnen litt bagatellmessige ting, så vi har valgt å prioritere andre broer med alvorligere skader, forteller Koland.

Brutus

– Det er tydelig at det største problemet er å få ajourført «Brutus» så databasen til enhver tid gir et riktig bilde av situasjonen. Vi har tatt tak i det problemet nå, og alle utførte inspeksjoner skal hvert fall loggføres iløpet av januar 2018, sier Koland.

– Hvordan ser du på at pressen sjekker skriver side opp og side ned om arbeidet ditt?

– Det er på mange måter ok at vi kikkes i kortene. Det er med på skjerpe oss i vårt arbeid.  Men jeg føler nok at vår database, kalt «Brutus» er blitt misbrukt. Dette er egentlig et internt system, og derfor har vi ikke hatt så veldig stort fokus på det. Men skriveriene har avdekket at vi ikke har klart å følge egne rutiner fullt ut, og der vet vi at vi må skjerpe oss, sier Koland.