Grillmat og bruskasseklatring

16. mai-arrangement for ungdom også i år.

Som tidligere år, vil det også i år arrangeres en kveld med aktiviteter for ungdom på 16. mai. Tidligere er det Birkenes menighet som har stått som hovedarrangør for arrangementet, men i år blir det Joker fritidsklubb som tar over stafett-pinnen.

Det blir da noe annerledes denne gangen, og aktivitetene blir sentrert rundt ungdomsklubben. Som tidligere år, så satser vi på å få til ulike konkurranser, og det blir premier. Det blir salg av enkel grillmat fra arrangementet begynner. Vi vil prøve å få til bruskasseklatring, men som vi har sett fra tidligere år, så er dette avhengig av oppholdsvær.

Fritidsklubben samarbeider med klatreklubben, speideren, og eventuelt andre frivillige organisasjoner om å få til denne kvelden. Ta gjerne kontakt med Gøran Frigstad som er hovedansvarlig for klubben dersom dere er med i en organisasjon og kan tenke dere å bidra, vi er fortsatt i planleggingsfasen. Arrangementet støttes av Birkenes menighet.

 

May Olaug Horverak

På vegne av arrangementskomite