Folksomt på Tolleholmen

Seniortur med uforutsett ventepause underveis.

Torsdag 13. september var 23 seniorer fordelt i 6 biler på vei mot Fillingtveit i Grimstad, tidligere Landvik kommune. Midtveis ved Hundelandsvannet ble det brått stopp foran en stor gravemaskin i veien som var i ferd med å legge ny stikkrenne.

Flomvannet noen dager tidligere hadde aldeles fosset over grusveien og rasert kjørebanen, så her måtte skikkelig drenering til. Så stor trafikk av biler samtidig på disse trakter var en sjeldenhet, ble vi fortalt. Pukkstein ble fylt oppå et digert rør, tilstrekkelig til at vi etter tre kvarters tid kunne kjøre videre. Vi parkerte ved skolehuset på Fillingtveit og hadde det store Austlandsvannet nede til høyre.

På Fillingtveit var en ung familie i full aktivitet med diverse arbeid, blant annet vedkapping. Innhuset bar preg av restaureringsarbeid. Noen brunspraglete høner innenfor nettingen klukket og spankulerte fornøyde omkring. På rad og rekke gikk vi oppover veien mot bommen, gjennom store skogområder med ei bemerkelsesverdig furu med digre forvridde greiner, passerte Røynelandsvannet på høyre side og kom til gården Røyneland.

Guide og kjentmann, Bjørn Hundland, fortalte at gården hadde vært fraflyttet siden 1960. Innhuset, som brant ned, ble bygd opp igjen. Uthuset hadde gjennom årene blitt betydelig påkostet. Den 1500 mål store eiendommen har en del besøk sommerstid og under elgjakta om høsten. Etter omkring 2,5 kilometer nådde vi gården Tolleholmen, vakkert beliggende ved Østre Steinsvannet og med utsikt mot sør og vest.

Også denne 3.000 mål store eiendommen er fraflyttet, men besøkt og vedlikeholdt av eier. I trappetrinnene foran det rødmalte huset, omgitt av en frodig grønn plen, hadde vi tribuneplass under lang matpause før returen samme rute.

En kortvarig skur fra faretruende mørke skyer lokket frem regntøy og paraplyer, men straks skinte sola igjen og vi kunne nyte flott septembervær under marsjen i det «landvikske» landskap.

Knut Geir Aas