Engasjerte foreldrene

TANKER: Psykolog Fagerhaug fortalte at hvordan vi tenker om situasjonene vi er i, kan endre mulighetene våre til å påvirke situasjonen.

Fokus på veien, og ikke grøfta, når barn skal motiveres.

Onsdag 28. november var over 80 foreldre og noen ansatte fra barnehager og skoler i Birkenes samlet i Valstrand kulturarena. På programmet sto et foredrag om livsmestring i skolehverdagen med psykolog John Petter Fagerhaug.

Det var stort engasjement blant de frammøtte foreldrene, da psykolog Fagerhaug fortalte om hvordan måten vi tenker om de utfordringene vi møter, er avgjørende for om vi kommer videre eller møter veggen og stopper opp.

– Det handler om å ha fokus på veien, ikke på grøfta, sa han.

Fagerhaug brukte opplevelser og historier om motgang fra sitt eget liv for å beskrive hvordan han slev brukte tankene til å skifte perspektiv. Flere eksempler på hvordan en kunne jobbe med å bruke tankene til å skape motivasjon for endring, ble beskrevet av Fagerhaugs møter med unge, og gjennom eksemplene de frammøtte bidro med.

Lektor Gerd Martina Langeland og Rektor May Olaug Horverak bidro også med å presentere motivasjonsmetoden, som er i bruk på Møglestu videregående skole, og som lærere i Birkenesskolen er i ferd med å prøve ut, som en del av kommunens satsing på Helsefremmende barnehager og skoler.