Positive til reform

SLÅR SAMMEN: Lensmann i Lillesand, Kjetil Nygård, sammen med prosjektleder for nærpolitireformen i Agder, Arne Sundvoll.

Prosjektleder mener lys på lensmannskontoret gir ikke bedre polititjenester.

På kommunestyremøte ble nærpolitireformen presentert for politikerne. Og etter presentasjonen måtte flere representanter medgi at de nok hadde vært negative til reformen, men at de nå forsto at det ikke var så galt allikevel.

Lensmann i Lillesand/Birkenes Kjetil Nygård og prosjektleder Arne Sundvoll – for øvrig innfødt Birkenesing bosatt i Birkenes, presenterte prosjektet så langt.

– Og prosjektet og utredningene nærmer seg slutten. Politimesterens forslag til lokal struktur skal sendes ut til kommuner og tjenestemannsorganisasjoner 14. oktober, sier Sundvoll.

Før møte spøkes det litt i korridorene med at dette er mer å betrakte som en fjernpolitireform. Det har visst Sundvoll også hørt tidligere, for hans budskap til politikerne er krystallklart.

– Å døpe denne reformen om til fjernpolitireform er aldeles kunnskapsløst. Reformen er nødvendig for å bedre tilgjengelighet, samme polititjeneste og samme kvalitet på tjenesten for hele landet. I dag er det store forskjeller på hva man får hjelp til, og store forskjeller på responstid.  Når reformen er gjennomført, vil ressursene være fordelt slik at vi kan være tilstede og synlige også når det ikke skjer noe spesielt.  Og det er ikke lys i vinduene på lensmannskontoret som virker preventivt i forhold til kriminalitet, sier Sundvoll.

Sundvoll forteller videre at det ikke er avklart hva som skjer med lensmannskontorene verken i Lillesand eller Birkenes, men det er sikkert at politiet skal bli mere synlig i kommunene, også i Birkenes.  Og det er klart at det kommer til å bli opprettet både politikontakt og politiråd i den enkelt kommunen.  På steder hvor dette er opprettet er gjerne politikontakten etablert med kontor i nær  tilknytning til kommuneadministrasjonen.

Kommunen har også ansvar

– Denne nære tilknytningen er vesentlig også for å understreke at kommunestyret har et betydelig ansvar for trygge lokalsamfunn.  Kommunen har ansvar for skole, barnehage, integrering, rusvern, barnevern, psykisk helse og sikkert andre saker også, og gjennom disse tjenesteområdene bidrar kommunen til et trygt lokalsamfunn, sier Sundvoll.

Etter Sundvolls gjennomgang tok Håkon Reiersen (Ap) ordet og gav uttrykk for at det var en kjempeidé med politikontakt i hver kommune.

– Men hva skjer med kommunekontakten ved en eventuell kommunesammenslåing, ville Reiersen vite.

– Jeg tror det stor sannsynlighet for at en kommunekontakt fortsetter på et eller annet nivå i lokalmiljøet, hvis den først blir opprettet. Derfor tror jeg det er lurt å få nærpolitireformen på plass før kommunereformen, og i løpet av våren vil nok politidirektoratet fatte sitt vedtak, svarte Sundvoll.