Topper skattelista

SKATT: Både Anders Christiansen (Ap) og Gunnar Høygilt (H) vil redusere eiendomsskatten i kommunen. Sistnevnte vil gjøre det inneværende år.

Birkenes kommune på førsteplass i fylket, og 24. plass i landet over kommuner med høy eiendomsskatt.

Nettstedet Smarte Penger har skaffet tilveie sammenlignbare tall fra 2016 for alle landets kommuner, og det er ikke særlig hyggelig lesning for innbyggerne i Birkenes.

For 2016 troner Birkenes kommune alene på toppen av pallen i Aust-Agder. Av Aust-Agders 15 kommuner, er det 8 som har innført eiendomsskatt.  Nettstedet har tatt utgangspunkt i en helt normal enebolig, og sammenlignet eiendomsskatten i ulike kommuner. Mens folk i Birkenes betaler 6.200 kroner i eiendomsskatt for den fiktive eiendommen, er gjennomsnitt for de åtte kommunene som har innført eiendomsskatt i Aust-Agder bare 3.815 kroner.

Det er heller ingen kommuner i Vest-Agder som gjør Birkenes kommune rangen stridig som eiendomsskattekommune nummer én på Agder. Det kan være nærliggende å sammenligne Birkenes i Aust-Agder med Songdalen i Vest-Agder.

60 prosent

Det er en landkommune som grenser til Kristiansand og har noe av samme infrastruktur og befolkningsmengde som Birkenes. I Songdalen er eiendomsskatten for tilsvarende bolig 2.500 kroner, og det utgjør en forskjell på 248 prosent.

Sammen med inntektsskatten til kommunen, er eiendomsskatten med på å dekke kostnaden for ulike fellestjenester for alle innbyggerne, som blant annet bygging og drift av veier, skoler, helsetilbud og friområder. Omlag 80 prosent av kommunene i landet har innført eiendomsskatt på et eller annet nivå. 60 prosent av kommunene i Norge har innført eiendomsskatt på boliger, og i denne gruppen er Birkenes.

Da denne undersøkelsen ble foretatt med utgangspunkt i eiendomsskatten for 2016, hadde Norge 428 kommuner. En rangering av alle disse gir Birkenes en tjuefjerde plass, for øvrig sammen med Molde.

Små tilskudd

Vi spør ordføreren hvordan kommunen har havnet i dette uføre?

– Det er nok et uføre som både kommunepolitikere, regjering og Stortinget må ta ansvar for.  Kommunene pålegges stadig nye oppgaver uten at det nødvendigvis følger penger med, og på et tidspunkt måtte man bruker penger man egentlig ikke hadde for å ha tilfredsstillende tilbud til befolkning både når det gjelder skole og helse. Så hadde man vel et håp om at det skulle ordne seg ved økte statlige tilskudd, men så skjedde ikke, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

– Hvordan ser du for deg fremtiden når det gjelder eiendomsskatt i Birkenes?

– Det er ingen politiske partier som vil ha eiendomsskatt bare for å ha det, og hvert fall ikke på det nivå at vi figurerer på toppen av listene.  Det gikk jo så galt at vi ble satt under administrasjon av Fylkesmannen, den såkalte ROBEK-lista.  Nå er vi ute av den og er herrer i eget hus, sier han, men legger til:

– For ikke å havne på den igjen har vi vedtatt at vi må opp i en buffer på om lag 20 millioner. Uforutsigbarhet omkring fremtidige statlige tilskudd gjør at det er vanskelig å si når vi når dette målet, men vi er godt på vei takket være et godt regnskap for 2016.

Vil senke skatten

Høyres gruppeleder Gunnar Høygilt har ikke noe til overs for eiendomsskatten.

– Men nå er vi der vi er, og det var nok nødvendig med eiendomsskatt for å rette opp en skakkjørt kommuneøkonomi. Høyre vil imidlertid foreslå for kommunestyret at eiendomsskatten for 2017 reduseres.  Ifølge KS er det lovlig å justere ned satsene for inneværende år, og da vil Høyre foreslå det, sier Høygilt.

Han mener resultatet for 2016 ble bedre enn det så ut til å bli da politikerne vedtok budsjett for 2017. Høyre mener også at kommunen bør bygge opp en buffer på 20 millioner kroner.

– Det klarer vi innen fristen, selv om vi reduserer eiendomsskatten, og jeg har tro på gjennomslag for forslaget i kommunestyret, sier Høygilt.