Stinn brakke i kirka

STINN BRAKKE: Fullsatt kirke og feststemt forsamling.

150 år – og mer oppegående enn noen gang. I helga ble kirka på Engesland feira.

150-års jubileum for Vegusdal kirke ble tilbørlig feiret med biskop, prost og flere prester, og det var en festkledd menighet som var på plass for å feire dagen søndag.

Selvfølgelig husker man noe fra biskop Stein Reinertsens tale og barnekoret Hjertevenns opptreden, men det var bare dåpsbarnet Lavrans som fikk forsamlingen til å le. Det var kanskje ikke så mange som fikk med seg Frode Eikrems ord når lille Lavrans så ut til å nyte oppmerksomheten fra en fullsatt kirke. Biskopen kommenterte det også senere på festen.

– Jeg skulle ønske at prestene oftere kunne formidle smil og glede slik som det lille dåpsbarnet klarte i dag, sa Reinertsen.

Bygge på stengrunn

Det var til tonene av organistens egenkomponerte inntogsmarsj for orgel og blåsere presteskapet og dåpsfølget gjorde sin entre denne spesielle søndagen. Biskopen var heldig med den foreskrevne prekentekst denne dagen, for teksten passer fint til et kirkejubileum.

– Det var nok ikke tilfeldig at Jesus avsluttet sin Bergpreken med formaninger om å bygge på fjell. For kirken vil det si å bygge på apostlenes lære, og trosbekjennelsen med troen på Gud Fader, Jesus Kristus og Den hellige Ånd har blitt fremsagt i alle de tre kirkene som har vært i Vegusdal, sa han, og fortsetter:

– Akkurat som kloke mennesker bygger husene sine på stein, bygger kloke mennesker også livene sine på en grunn som holder. Da blir spørsmålet om du bygger livet på noe stødigere enn deg selv. Og Skriften peker på Jesus som den sikre grunn for menneskene.

Etter obligatorisk fotografering av de geistlige på kirketrappa etter gudstjenesten, gikk turen til skolen hvor salen var pyntet og bordene dekket.

Samarbeid med skolen

Både skolen og barnehagen i bygda har benyttet seg av kirkejubileet, og utnyttet de mulighetene pensumplanene på de forskjellige klassetrinn har.

– Vi har tatt opp arkitektur og mål, så kirka er målt både inne og ute. Andre har klippet kirkevinduer i papir, noen har bakt flatbrød etter oppskrift fra 1860-tallet og de mere avanserte har blant annet regnet ut hvor mye vann det går i døpefonten, forteller rektor Wenche Reinertsen ved Engesland oppvekstsenter.

Hun forteller at barnehagen også har vært involvert.

– De har laget et lite blomsterbed ved inngangen, og meningen er at de skal fortsette å stelle pent med det bedet, sier hun.

Melodi og tekst

Karoline Haugland fra femte klasse og Lena Aas fra sjette har tatt for seg melodier fra den tiden kirka ble bygd, og så har de satt nye, tidsriktige tekster til.

SANGTEKSTER: –
Kjempegøy å sette nye tekster til gamle melodier, sier Karoline Haugland og Lena Aas

– Fortell litt om hvordan dere gikk fram?

– Først hørte vi på mange melodier, og så valgte vi noen som vi syntes var fine. Deretter var det å sette fantasien i sving og finne på noe som kunne passe til de melodiene vi valgte, forteller Karoline og Lena til Birkenesavisa.

– Men det må vel ha vært vanskelig?

– Det var vanskelig til å begynne med, men gikk lettere etter hvert som vi lærte oss å finne rimord som mor og stor og flott og godt. Men det var kjempegøy, sier jentene.

Godord og hilsener

Hvis man skulle fått med alt som ble sagt og alle som sa noe, måtte Birkenesavisa kommet med eget bilag. Både «gamleordføreren» Harald Vestøl (H) og «nyordføreren» Anders Christiansen (Ap) kunne sole seg i glansen når biskopen, både fra prekestol i kirka og fra talerstol i festlokalet nevnte at kommunen hadde vært, og fremdeles er en god samarbeidspartner både i Vegusdal og i Birkenes for øvrig.

– Kirkene og omgivelsene fremstår som rene og pene og ryddige, og man kan ikke la være å legge merke til både nymalt kirke og nytt servicebygg i Vegusdal, sa biskopen.

Slikt skryt går ikke uaktet hen hos politiske ringrever.

– Litt gøy at biskopen nevner det. Jeg synes også kommunen har vært flink til å ta vare på den arven, og også lagt forholdene til rette for å bygge videre, sier Vestøl.

Ordfører Anders Christiansen gratulerte med jubileet, og nevnte altertavla som fremstår som noe spesiell.

– Noen og enhver har vel vært livredde, og blitt redda. I så måte kan Peters redsel og redning på Genesaretsjøen være til trøst og hjelp for oss også i dag, for det er hva altertavla sier til meg, sa ordføreren som hadde med seg en sjekk uten beløp.

– For kommunen vil betale en av brudestolene som menigheten har ønsket seg, opplyste han.

Nye brudestoler

Menigheten har ønsket seg fire brudestoler. Etter dagens gavedryss har man hvert fall penger nok til kanskje både fem og seks. Skytterlaget, bygdekvinnelaget, Heimtun, Gry og kvinne- og familielaget kom med penger til tre stoler og Birkenes menighet med penger til en. Dermed har man plutselig fem stoler.

Det er trolig at stolen fra Birkenes menighet går inn på orgelfond, for det er ikke så mange år til, så må det anskaffes nytt. Det var visst Margrethe Bjorå fra Birkenes menighet fortrolig med. Vegusdal Ve og Vel var også i stolmodus, men de forærte heller menigheten en benk til kirkegården.

Brudestolene, som det er snakk om er godkjent av både fellesråd, riksantikvar og biskop og det er like før trekunstneren på Skreros går i gang med prosjektet.