Vinden dreier i Vegusdal

INNLANDSTILHENGER: Ole Morten Vegusdal har markert seg som en tydelig tilhenger av en sterk innlandskommune. Det er han fortsatt. – Men nå tar jeg et par skritt tilbake. Nå kjemper jeg ikke min sak. Jeg ønsker at folk skal komme fram med sine meninger. Jeg mener fortsatt at et innlandsalternativ er det beste for Vegusdal, men hvis flertallet mener noe annet, så følger jeg det, sier Ole Morten Vegusdal, som er en av syv medlemmer i komiteen som skal utrede hva de ulike sammenslåingsalternativene betyr for Vegusdal.

KOMMUNEREFORMEN. Under et folkemøte for to måneder siden helte folkemeningen klart i retning av et innlandsalternativ. Nå ser flere og flere vegdøler mot kysten og en eventuell knutepunktkommune.

INNLANDSTILHENGER: Ole Morten Vegusdal har markert seg som en tydelig tilhenger av en sterk innlandskommune. Det er han fortsatt. – Men nå tar jeg et par skritt tilbake. Nå kjemper jeg ikke min sak. Jeg ønsker at folk skal komme fram med sine meninger. Jeg mener fortsatt at et innlandsalternativ er det beste for Vegusdal, men hvis flertallet mener noe annet, så følger jeg det, sier Ole Morten Vegusdal, som er en av syv medlemmer i komiteen som skal utrede hva de ulike sammenslåingsalternativene betyr for Vegusdal.

INNLANDSTILHENGER: Ole Morten Vegusdal har markert seg som en tydelig tilhenger av en sterk innlandskommune. Det er han fortsatt. – Men nå tar jeg et par skritt tilbake. Nå kjemper jeg ikke min sak. Jeg ønsker at folk skal komme fram med sine meninger. Jeg mener fortsatt at et innlandsalternativ er det beste for Vegusdal, men hvis flertallet mener noe annet, så følger jeg det, sier Ole Morten Vegusdal, som er en av syv medlemmer i komiteen som skal utrede hva de ulike sammenslåingsalternativene betyr for Vegusdal.


Det kom fram under et folkemøte på Engesland tirsdag kveld. Med kommunereformen og kommunesammenslåing som tema klarte bygdeutviklingsorganisasjonen Vegusdal Ve og Vel (VVV) å lokke rundt 50 sambygdinger til grendesalen på skolen midt i tjukkeste ferietida. Det er Ole Morten Vegusdal i VVV fornøyd med.
– Visst er det bra. Det viser at det er ganske god interesse for saken, sier møtelederen.
Folkemøtet kom i stand etter et møte mellom representanter for VVV og Herefoss utvikling og kommuneledelsen for å diskutere veien videre. VVV lanserte da ideen om å avholde et folkemøte og velge en komité som kan se på de ulike sammenslåingsalternativene fra en lokal synsvinkel, noe som ble velsignet av kommuneledelsen. Det samme vil skje i Herefoss.

– Innlandsalternativet har blekna litt

– Men vinden dreier, sier Vegusdal. Han opplevde at folkemeningen rundt de ulike sammenslåingsalternativene var mer entydige i retning et innlandsalternativ ved forrige folkemøte, da rådmann Gro Anita Trøan, kommuneplanlegger Øyvind Raen og næringsutvikler Arild Tveide orienterte om de ulike alternativene.
– Nå ble det uttrykt mer i innleggene at innlandsalternativet har blekna litt siden forrige folkemøte for to måneder siden. Folk er blant annet engstelige for at gamle Vegusdal kommune skal splittes opp og gå i ulike retninger, slik at man mister fellesskapet rundt skole og barnehage, forteller Ole Morten Vegusdal. Planene om en skitunnel på Engesland synes også å seile opp som en betydningsfull faktor, da initiativtakerne bak skitunnelen ser Birkenes og Knutepunkt Sørlandet som de mest aktuelle samarbeidspartnerne.

Mot Iveland og Evje

Det kom også innlegg fra Vassgrenda, på grensa mot Iveland. Her har bygdefolket gjennomført en egen lokal spørreundersøkelse om å endre kommunetilhørighet til Iveland. Av 22 spurte ga 20 uttrykk for at de ønsker seg til Iveland. I Hovlandsdalen har en gruppe naboer – 8-10 husstander – allerede sendt søknad til Fylkesmannen om grensejustering mot Evje og Hornnes.

Usikkerhet rundt innlandsalternativet

Ole Morten Vegusdal har selv markert seg som en tilhenger av innlandsalternativet. Det er han fortsatt, under forutsetning av at det er mulig å bygge en større enhet med flere kommuner, noe som synes stadig mer usikkert.
– Kommunestyret i Åseral går jo inn for å stå alene som prioritet nummer én, mens Bygland ønsker å gå mot Setesdal. Hvis ikke Bygland og Åseral går aktivt inn mot Evje, så blir et innlandsalternativ mindre interessant for gamle Vegusdal kommune, mener Vegusdal. Han synes det er et paradoks at såpass små kommuner tenker at de kan klare seg alene.
– Det er et paradoks i forhold til intensjonene i kommunereformen. Er det realistisk i et framtidsperspektiv, spør han.

Lokal utredningskomité

Under tirsdagens folkemøte ble han sammen med Arnt Olav Furholt, Simon Reinken, Roald Håverstad, Nils Kåre Belland og Berit Mjåland valgt inn i komiteen som skal utrede hva de ulike sammenslåingsalternativene vil bety for Vegusdal. Komiteen skal styrkes med ytterligere en kvinne, som komiteen selv velger.
– Vi må prøve å få avklart hvor reelt nullalternativet – Birkenes alene – er. Mange tenker «kan vi ikke bare være Birkenes? Det har jo funka i mange år». Men kommunereformen er ikke satt i gang for moro skyld. Det ligger klare føringer fra Stortinget om at en ønsker en kommunereform, og selv om vi i Birkenes tenker at vi vil klare oss sjøl, så bryter det med intensjonene i reformen. Det er høyst usikkert om det vil bli akseptert å stå alene. Det virker også som at administrasjonen ikke ser nullalternativet som realistisk. Men dette må vi grave dypere i. Jo mer usikkert dette er, jo mer må vi finne ut om hva knutepunktalternativet og de andre alternativene har å gi til Vegusdal. Vi må jobbe med scenarier, sier Ole Morten Vegusdal.

Mye vil skje i august

STYREMEDLEM: Olav Vehusheia er styremedlem i Herefoss Utvikling, som skal avholde folkemøte i Herefoss i midten av august.

STYREMEDLEM: Olav Vehusheia er styremedlem i Herefoss Utvikling, som skal avholde folkemøte i Herefoss i midten av august.

Vegusdalkomiteen skal samles til et konstituerende møte i nær framtid. Her skal det velges en leder og legges en plan for hvordan komiteen skal jobbe.
– Vi må jobbe ganske intensivt i august, så vi har en føling med hvilken vei Vegusdal går før kommunestyret samles i september, forklarer Vegusdal.
I Herefoss vil det bli avholdt et folkemøte tilsvarende tirsdagens møte på Engesland. Datoen for folkemøtet er ikke spikret ennå, men det blir trolig i midten av august, opplyser styremedlem i Herefoss Utvikling, Olav Vehusheia.
– Det vil gå konkret på kommunesammenslåing, alternativer og muligheter, så folk kan få muligheter til å komme med innspill, presiserer han.