Sleivspark fra talerstol

BYTTE: Fremskrittspartiets Odd Gunnar Tveit (t.v.) vil gjerne bytte plass med ordfører Anders Christiansen (Ap). Mellom dem, Anne Kari Birkeland (KrF).

En del av disse kommentarene må kunne sies å bomme litt på blinken.

BIRKENESAVISA MENER: Hvor naive kan politikerne bli, spør Odd Gunnar Tveit i et leserbrev. Fremskrittspartiets frittalende folkevalgte i Birkenes har igjen terget på seg de andre folkevalgte i kommunestyret. Denne gangen takket være en av partiets kjernesaker, nemlig innvandring.

Det bør ikke komme som noen overraskelse for noen, at Odd Gunnar Tveit mener det han mener. Ingen kan beskylde mannen for å gå stille i dørene i kontroversielle spørsmål, og det er i utgangspunktet en god egenskap å våge snakke høyt om vanskelige tema.

Vi oppfatter at det først og fremst er tidspunktet som er vanskelig for kommunestyrets representanter å svelge i denne omgangen. Sleivspark fra Odd Gunnar Tveit kommer rett som det er, og oftere enn det som refereres i lokalavisa, om noen lurte.

En del av disse kommentarene må kunne sies å bomme litt på blinken, om man ser de i sammenheng med hvilke saker som står på agendaen. Så også denne ganga. Gjennom en høringsuttalelse skal Birkenes kommune si sin mening om en strategiplan for forebygging av voldelig ekstremisme.

Det er med andre ord ingen åpenbar mulighet for våre folkevalgte å begrense innvandring, hverken med tanke på flyktninger, eller andre, som søker seg til Norge og Birkenes. Odd Gunnar Tveit fremmer heller ikke forslag om å ta med en setning om at innvandring bør begrenses, i høringsuttalelsen.

Og akkurat dette forsterker oppfatninga om at det kun er et sleivspark man snakker om. Det gir ikke grobunn for noe særlig dialog i kommunestyret, annet enn en programforplikta protest fra de andre partiene. Det er i utgangspunktet synd, for mange deler Odd Gunnar Tveits syn i saken.

Vi lar oss ikke lengre nevneverdig provosere av denne type utspill, men håper de kan fremmes på tidspunkt og arenaer som gir grunnlag for en saklig debatt. Det er som kjent en tid for alt, og mange som forfekter Odd Gunnar Tveits synspunkter mener tida er overmoden for å diskutere hva slags konsekvenser innvandring har på det norske samfunn.

Etter vår oppfatning har det knapt vært større takhøyde for å diskutere denne type spørsmål. Det er bare å skue til diskusjonene rundt diverse ministere, og se på ytringsfrihet-debatten som har seilt opp i kjølvannet av marsjen i Kristiansand i sommer.

Etter vår oppfatning er det gode vekstvilkår for slike viktige debatter i dagens samfunn, og nettopp det er viktig for å bekjempe alle former for ekstremisme.