Tyngde for gjennomslag

Næringslivsledere i Birkenes som er for sammenslåing mener K5 vil markere Birkenes og Sørlandet på kartet i større grad.

På initiativ fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er et knippe næringslivsledere samlet på 3B Fibreglass for å dele deres tanker rundt en mulig sammenslåing.

– Vi trenger et sterkt Birkenes og ikke minst en sterk landsdel. For å få gjennomslag blant annet i skogsindustrien må vi ha større tyngde, enkelt og greit. Dette tror jeg en felles kommune kan bidra til, sier daglig leder i Smartskog AS Per Erik Stoveland.

Mister alltid noe

På spørsmål om han ser noen ulemper ved en eventuell kommunesammenslåing mener han det vil være vanskelig å forutse.

– Man mister alltid noe, men det sterkeste vil stå igjen. Det ser man også innen sammenslåinger og lignende i skogsindustrien. Nøyaktig hvordan en storkommune vil bli vet man ikke før man er der, men jeg mener rammen er god, sier han, og legger til: Dessuten tror jeg ikke Birkenes vil klare å stå alene.

Han trekker også fram kompetanse og fagmiljø.

– Man må ofte ut av kommunen for å hente nødvendig kompetanse innen bransjen, noe jeg har erfart er at det blir for smått i Birkenes, mener han.

Like tjenester

Daglig leder i Foss Bad Tone Foss By har 30 ansatte fra flere kommuner, hovedsakelig på Sørlandet, og hun mener en storkommune vil bidra til lik behandling av innbyggerne. Hun trekker fram et eksempel fra i fjor da de for en periode måtte permittere ansatte.

– Hvordan NAV håndterte dette i de ulike kommunene varierte veldig. NAV Birkenes med Erling Aasen i spissen var på plass umiddelbart, mens jeg hadde ansatte fra andre kommuner som måtte venter i flere uker før de fikk hjelp og veiledning, forklarer hun.

– En storkommune med dyktige kommunale ledere tror jeg vil sørge for gode, og like tjenester for innbyggerne. For bedrifter som har ansatte i ulike kommuner vil dette være en fordel, mener Foss By.

Gode prosesser

Daglig leder på 3B Fibreglass Heine Østby trekker fram gode prosesser i en eventuell overgangsfase til storkommune som et viktig punkt.

– Noe jeg har erfart fra overgangsperioder i næringslivet er at gode prosesser ikke må undervurderes. Uansett hvordan vi snur og vender på det vil vi være plassert på Birkeland rent fysisk. Jeg er ikke i tvil om at Sørlandet vil stå sterkere som region med K5, men det er viktig å sørge for gode prosesser underveis, sier han, og påpeker: Man blir ikke storkommune over natta, endringene vil ta tid.

Han mener ordførerne har gjort en grundig jobb, og samarbeidet godt tverrpolitisk.

– Jeg tar det for gitt at K5 og ordførerne vil sørge for gode og nødvendige prosesser som ivaretar innbyggerne og bygda ved en eventuell sammenslåing, sier han.

Identitet

Næringslivslederne tror alle at bygdas sjel og identitet vil bestå selv som en del av K5.

– Det er jo ikke kommunens administrasjon Birkenes er kjent for, men dugnadsånden, stå på-viljen, gode idrettslag og engasjerte innbyggere, for å nevne noe. Dette vil ikke forsvinne selv om kommunen blir en del av K5, mener Foss By.

Hun forteller at hun ikke ser noen ulemper ved K5, men trekker fram at dersom Birkenes ønsker å påvirke i en storkommune, må engasjementet være på plass.

– Politikerne må sørge for at Birkenes blir sett. I mine øyne handler det om å se muligheter, og de mener jeg absolutt er der for å påvirke, avslutter Foss By.