Reformen betyr sentralisering

Min sterke motstand mot å slå sammen Birkenes med Kristiansand begrunnes også med at det betyr økt sentralisering av både makt og dermed myndighet og ikke minst at de kommunale tjenestene kan bli flyttet til kontorene i rådhuset eller et annet sentralt sted i Kvadraturen i Kristiansand.

LESERBREV: I dag er det 155 folkevalgte i kommunestyrene i våre fem kommuner. Disse blir redusert til 77 folkevalgte ifølge intensjonsavtalen. Som erstatning får vi såkalte kommunedelsutvalg med et ytterst begrenset mandat. Makta og myndigheten vil ligge i rådhuset i Kristiansand. Lokaldemokratiet svekkes. Det er bare Oslo og Bodø som har slike utvalg i dag. I Bergen og Fredrikstad er de lagt ned. De fungerte ikke.

Intensjonsavtalen er verdiløs fordi kommunestyret i storkommunen kan endre dette – selvfølgelig kan de det. Det er en intensjon men det er ikke et juridisk dokument.

Kommunereformen betyr sentralisering. All forskning viser at tjenestene er best i små og mellomstore kommuner

Det beste for innbyggerne i Birkenes er å fortsette som egen kommune. Da har vi hendene våre på hele ratet og kan styre egen kommune slik vi ønsker. Selvsagt vil det kreve noe av oss – også fordi økonomien over år er så svekket at vi nå er på ROBEK-lista.

I samarbeid med fylkesmannen har jeg stor tro på at vårt kommunestyre vil evne å rette opp økonomien. Rådmannen vår uttalte for få dager siden at vi om et års tid vil ha en kommunal økonomi i balanse. Det er jo helt topp! Men la oss bruke enda et år – da er vi mål med vår økonomi. Alle kommuner har jo et krav om å ha et budsjett i balanse.

Jeg håper det blir slik at vi deretter kan drive valgkamp for våre respektive partier – til et nytt kommunestyre i vårt eget Birkenes.

En gladnyhet til slutt: NAV Birkenes topper kommunebarometeret i kategorien sosiale tjenester!! Vi er best i landet!

NAV sjefen uttaler: «Dette viser jo at det er mulig å framkalle gode resultater, selv om man ikke er en storkommune». Ja, helt riktig!

Men hvor havner NAV kontoret dersom vi slår oss sammen med Kristiansand? I kvadraturen?

I følge meningsmålinger er det nå et flertall som sier NEI til storkommune i alle de 4 små kommunene rundt Kristiansand. Det er en inspirasjon til fortsatt å stå på fram til folkeavstemningen 6. juni.

Min sterke oppfordring er å si NEI til storkommune og JA til Birkenes som egen kommune. Vi vil bli slukt av Kristiansand.

 

Jakob Olaus Mo

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!