Seniorer på Brooklyn Square

Enkelt var det å komme dit uten lang flytur over Atlanteren til New York City.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

Faktisk tok det bare to timer i buss vestover til Vanse i Farsund kommune. Her finner vi det «Amerikanske Lista» med 8th Avenue, Bar & Supperclub, amerikanske flagg og biler, amerikansk-inspirerte hus og Trunken,- butikken med møbler, klær, interiør, sminke, matvarer og mye mer fra drømmelandet i vest.

På grunn av Lista-halvøyas lange historie med utvandring til Amerika på 18 – og 1900 – tallet, er det få steder i Norge hvor den amerikanske tilknytningen står så sterkt. Guiden vår, Ernst Mathiassen, fortalte om det årlige arrangementet «American Festival» på Brooklyn Square som alltid er siste helg i juni. Store folkemasser fra hele landet møtes til diverse underholdning som levende amerikansk-inspirert musikk, dans, parader, kostymeopptog, matkonkurranser, bilkortesjer og mer.

Men bussturen vår torsdag 8. juni med sjåfør Leif Arne Bjorvand begynte i Farsund som tidligere var verdens største sjøfartsby i forhold til folketallet. Ellers har kjært barn mange navn: Trappebyen, Rederbyen og Kaperbyen. På vei utover mot Listalandet fortalte guiden om Farsund som Agders største jordbrukskommune.

Vi så gårder med flotte opparbeidde åkrer og jorder, lange steingjerder og store flokker med sauer og kyr. Videre ble vi fortalt at dette området er kjent for sine mange verdifulle arkeologiske funn fra stein- og bronsealderen, likeså gravhaugene fra sistnevnte tidsepoke og helleristningene på Penne gård.

De tre mil lange Listastrendene er fredet på grunn av unikt og mangfoldig fugleliv. Fugletitting og også windsurfing er vanlige aktiviteter der.

Nordberg Fort, bygd opp av tyskerne under andre verdenskrig og bevart i sin opprinnelige form, var et interessant innslag i turopplegget. Denne festningen benyttet tyskerne i sitt forsvar mot inntrengere fra sjøsiden, først og fremst engelskmenn. Her så vi kanonfundamenter bundet sammen med skyttergraver. Underlig var det å få et innblikk i baren hvor alle møbler og annet inventar og utstyr fra krigens dager var autentisk. En tysk soldat hadde etterlatt seg malerier og tyske inskripsjoner på veggene.

Museum Nordberg med skulpturutstilling av billedhugger Mathias Skeibrok ble også avlagt et besøk. Han ble født og vokste opp i fattige kår på Lista fra 1851 til 1896. Til tross for sitt korte liv, ble han en av landets største billedkunstnere og hadde blant andre Gustav Vigeland som elev.

Lista fyr er selvsagt en av attraksjonene for alle turister. Dagens fyrtårn på Ytre Listalandet fra 1853 er stadig et landemerke til hjelp for skipstrafikken. Det var god trim å gå trappene opp i det 34 meter høye granittårnet og som fra toppen ga panoramautsikt over det flate kystlandskapet.

Mye informasjon om mange severdigheter er energikrevende både for «avsender» og «mottaker». Kanskje derfor var det også at lapskausen og karamellpuddingen i kafeterian i Nordberg-museet smakte så fortreffelig den torsdagen.

 

Innsendt av Knut Geir Aas