Gleden ved å synge

ALLSANG: Inger Elisabeth Hansen, Maren Søbye, Gunhild Lunden og Marit Øyen. De to sistnevnte er trofaste frivillige medarbeidere.

Gladsang og god stemning på aktivitetssenteret.

Hvem av oss har vel ikke opp gjennom livet i forskjellige anledninger erfart gleden ved å synge sammen enten i små grupper, i kor eller i store forsamlinger. «Sangen skal oss sammen binde» og «Syng, syng, syng og vær glad» er bare to eksempler på sangtekster som underbygger sangens glede og kontaktskapende verdi.

En tysk forfatter Johann Godtfried Seume 1763 – 1810 har sagt følgende: «Der hvor man synger, kan du rolig slå deg ned. Onde mennesker har ingen sanger». Dette utsagnet forteller også noe om sangens egenart.

Det synges rundt om i landet vårt på mange ulike arenaer, store og små, også på aktivitetssenteret på Birkeland en fredags formiddag i måneden. Da møtes den eldre generasjon til sosialt fellesskap og allsang rundt bordene.

Igjen skjedde dette nylig, fredag 9. mars. Leder, Anne Karin Tveide, sammen med staben av ansatte og frivillige hadde lagt alt til rette for koselig fredagssamling fra klokka 10.30, – først med kaffe og «noe attåt» og hyggeprat. Bordene var som vanlig vakkert pyntet med duker, lys og blomster.

Vår, sommer og høst er det Inger Lise Løland som skaffer blomster til veies fra sin praktfulle hage i Varpelia og arrangerer disse i aldeles vakre oppsatser. Når hagen hennes ligger i vinterdvale, er det Birkeland Blomsterpark som sørger for blomsterprakt på bordene.

Stemningen blant de tretti fremmøtte var munter og positiv. Klokka 11 var de klare med sangbøkene fra Orkdal Diakoniutvalg: Syng med! – flotte og innholdsrike bøker med variert utvalg av sanger som er kjære og populære å synge og nynne med på. Her finner vi gamle og kjente skolesanger av våre store diktere, viser av forskjellige forfattere som Alf Prøysen, Einar Skjæraasen, Erik Bye, Rudolf Nilsen, Jakob Sande, Vidar Sandbeck og flere.

Mange av våre folkeviser er tatt med og likeså en betydelig del salmer og åndelige sanger. Hva er mer naturlig enn å synge sanger som omhandler vinterårstiden: «Jeg snører min sekk, jeg spenner mine ski», eller «Sov du vesle spire ung, ennå er det vinter», eller «Der ligger et land mot den evige sne» og så videre.

For den eldre generasjonen av oss, undertegnede inkludert, som vokste opp med folkeskole på 1940 og – 50-tallet har sangene tekster som er relevante og meningsfylte. Innholdet kan lett knyttes til livene folk levde på den tiden både i bygd og by. Sangene er identifiserbare og vekker gode barndomsminner.

Også denne fredagen avsluttet vi med «Fager kveldsol smiler» der tekst og melodi så fortreffelig hører sammen og rører ved menneskers hjerter, tanker og følelser. Dermed var også noe av allsangens mål og mening oppnådd. Det gjensto bare å ønske alle god helg.

 

Knut Geir Aas