Rekordstort beløp

ILLUSTRASJONSBILDE SPEIDERE

40 speidere samlet inn penger til flyktninger i Uganda.

Da 40 speidere i Birkenes banket på dørene med innsamlingsbøsser mandag 24. april, samlet de inn rekordbeløpet 21.801 kroner.  Dette skal hjelpe flyktninger i Uganda.

Selv om Uganda er et fattig land, er det gjestfritt og har tatt imot mer enn en million flyktninger, mest fra Sør-Sudan.  Speideraksjonen 2017 gir penger til Flyktninghjelpen, som bygger skoler, gir rent drikkevann og opplæring i jordbruk.

Speiderne i Birkenes deltar hvert år på innsamlingen til Flyktninghjelpen, og det er gøy når barna tømmer bøssene og får se hva de har samlet inn.  Nå skal flyktningbarn fra Sør-Sudan få mer hjelp.  Deres land er herjet av borgerkrig og hungersnød.

Det nytter å hjelpe, og Birkenes-speiderne takker alle som har bidratt.