Ras ved Høygilt

RAS: Det har gått et ras på Riksvei 41 ved Høygilt.

Det har gått et ras ved riksvei 41 ved Høygilt. Ett kjørefelt er stengt.

– Det har gått et ras i skråningen bak rekkverket. På grunn av ustabil skråning valgte Statens vegvesen å stenge det ene kjørefeltet, sier byggleder Mohtasham Ghaderi hos Statens vegvesen.

Entreprenøren Mesta har nødvendige maskiner og mannskap på plass og starter utbedringsprosessen i løpet av dagen får Birkenesavisa opplyst.

– Av hensyn til trafikanter og arbeidere som jobber med utbedring av raset, vil kjørefeltet være stengt til raset er utbedret, sier Ghaderi.

Som Birkenesavisa tidligere har skrevet har det vært store nedbørmengder i Birkenes de siste dagene. Ghaderi anslår at dette er årsaken til raset.

– Vannet har vasket vekk en del masse. Det er en bratt skråning på stedet, med mye sand og annen dårlig masse som blir mettet når det regner, sier han.

Nå vil veivesenet sikre seg at noe slikt ikke skjer igjen.

– Nå står byggherren foran et ganske omfattende arbeid, hvor det skal renskes i bunnen av raset og steinsettes helt opp til veien så det ikke raser ut igjen, sier Ghaderi.