Protesterte i Oslo

BUSSTUR: Elevene fra Birkeland tilbrakte gjerne ti timer på buss for å protestere mot budsjettkutt.

Budsjettkutt for folkehøyskolene.

Da det ble kjent at statsbudsjettet la opp til kutt i tilskuddet til folkehøysskolene i Norge ble det bråk.

– Landssammenslutningen for folkehøyskoler tok øyeblikkelig initiativ til demonstrasjon foran Stortinget for å synliggjøre hva folkehøysskolene står for, forteller rektor Gunnar Birkeland.

Fra Birkeland ble det fylt opp en buss, og det meldes om god stemning og ingen sure miner. Og osloturen ble mer enn en stille demonstrasjon foran Stortinget. Her var dans, musikk og taler og tilbakemeldingene tyder på at en del stortingsrepresentanter la merke til det som skjedde.

– Det er en del uenighet om hva som skal regnes med som kutt i tilskuddet. Vi har regnet oss fram til 45 millioner, for vårt vedkommende vil utgjøre om lag en halv million. Vi fikk hvertfall vært med å peke på viktigheten av folkehøyskolene, sier Birkeland.