Planlegger sommeren

Sikkert vårtegn på museet – sommerutstilling.

Det er et sikkert vårtegn når museumsbestyrer Steven Carpenter innkaller til idemyldringsmøte.

Og hva er vel mere naturlig enn at det i år legges det opp til jernbaneutstilling.  Det nyopprettede aksjeselskapet Lillesand-Flaksvandsbanen er registrert og har kjøpt Tveide stasjon. På nåværende tidspunkt finnes både bilder og gjenstander fra banens storhetstid, og det er på høy tid at det blir gjort tilgjengelig.

Birkenesavisa fikk være med på idemyldringsmøte og det manglet ikke på innspill.

– Jeg har innkalt representanter fra historielaget, museet og Lillesand-Flaksvandsbanen.  I tillegg har vi vært så heldig å få med oss Sven Hansen og Anny Håbesland som kan litt om presentasjon og kunstnerisk utforming, forteller museumsbestyreren som tydeligvis legger opp til at det skal være et profesjonelt preg over det som presenteres.

Ekspropriasjonskart

Om det ikke ligger an til en nyttig ting, som Alf Prøysen synger om, så kan det hvert fall bli en spennende og interessant ting – og det kan ingen komme fra. Det er flere spennende ting å presentere og det kan være vanskelig å rangere de forskjellige tingene.

– Noe av det mest interessante så langt er kanskje ekspropriasjonskartene som ble laget i forbindelse med anlegget. Dette er laget på store plansjer, og ble funnet på Bymuseet i Bergen, forteller Carl Fredrik Thorsager.

– Funnet i Bergen?

– Ingeniørfirmaet som hadde ansvar for stikking av traseen hadde hovedkontor i Bergen, og da det firmaet ble nedlagt, havnet heldigvis noe av hans arbeider på bymuseet i Bergen, forteller Thorsager.

Ekspropriasjonskart har ikke nødvendigvis noe med dagen ekspropriasjonsbegrep å gjøre.  Det er detaljerte, håndlagede skisser over alle kurver, skjæringer, stikkrenner, stasjoner og stikkrenner.  På kartene er det også inntegnet hvilke eiendommer man krysser.  Det er også kalt konduktørkart, selv om konduktøren nok etter hvert kunne strekningen i blinde.

Bevarte gjenstander

Det finnes også interessante gjenstander som er bevart.  Man har funnet både sporbreddemål og stikkstenger, konduktørlykt fra anleggstiden.  Dessuten finnes nok et og annet askebeger og kanskje en spyttebakk.  Interessante bilder som kan inngå i utstillingen er ikke mangelvare.

– Vi er veldig interessert i alt som folk måtte ha noe liggende som på en eller annen måte kan relateres til Lillesand-Flaksvandsbanen, sier Carpenter.

Birkenes bygdemuseum har budsjettert med 20.000 kroner til sommerutstillingen.  Med de mange frivillige ildsjelers innsats regner man med at det skal være tilstrekkelig til å lage en presentabel og profesjonell utstilling.

Så blir det vurdert om hele- eller deler av utstillingen skal utformes som vandreutstilling og kunne brukes i Lillesand og andre steder som måtte ha interesse av det.  Kanskje litt vanskelig å forestille seg toget som vandrer –  men kanskje «tøffeutstilling» kan være mere dekkende.