Orgelkonsert til helga

Søndag 27. august blir det en fin anledning til å høre spennede orgelmusikk i Birkenes kirke.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

Den svært erfarne konsertorganisten Ian Richards, ansatt i Oddernes kirke i Kristiansand, vil gjeste oss søndag kveld. Ian Richards har vært ansatt i Oddernes siden 1981 og har siden da  hatt en omfattende konsertvirksomhet. Ikke mist har de mange sommerkonsertseriene i Oddernes kirke vært imponerende.

I en serie på 18 konserter fremførte han i perioden 2007 – 2008  samtlige av Bachs orgelkomposisjoner. I tillegg til sommerkonserter i Oddernes, har han turnert i inn og utland og medvirket i mange konsertproduksjoner på Sørlandet

Fordi 2017 er et viktig år i feiringen av Martin Luther og reformasjonen, har vi bedt Ian Richards om å vektlegge dette aspektet i konsertprogrammet. Reformasjonen medførte store endringer i kirkens gudstjenester i mange deler av Europa, og dette medførte at også kirkemusikken ble viet større plass i gudstjenesten. Reformasjonen fikk også stor betydning for fremveksten av ny kirkemusikk og konsertmusikk for kirkerommet.

Sokneprest Gunvor Hofseth vil innlede konserten med et kort foredrag om Lutherjubileet som er på sitt høydepunkt denne høsten. Mange markeringer finner sted i Norge, men ikke minst skjer det mye i Tyskland i jubileumsåret 2017. Også denne konserten blir å regne som en markering av Lutherjubileet. Vi håper mange birkenesinger er interessert i dette og får lyst til å få med seg denne kulturbegivenheten på søndag.

Innsendt av Reidar Sløgedal