Kritisk til eksisterende kompetanse

KRITISK: Ole Morten Vegusdal (V) spør om kommunens administrasjon har god nok kompetanse på næringsutvikling. Til venstre Torbjørn Bjorvatn (KrF).

Ole Morten Vegusdal (V) mener kommunen må sikre seg kompetanse dersom et skal bli fart på næringsutviklinga i Birkenes.

– Denne regionen ble stifta under Arendalsuka, og det var veldig gøy å høre om prosjektet. Birkenes ble nevnt for sitt arbeid med skog og treindustri, og jeg tror det er viktig for oss å være med i dette prosjektet hvis vi skal ta en posisjon som skogskommune, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Fra nyttår endrer Knutepunkt Sørlandet navn til Region Kristiansand, og ansvaret for det regionale næringssamarbeidet flyttes til Kristiansand kommune. Kristiansand har vedtatt å etablere Business Region Kristiansand (BRK) for å ivareta dette ansvaret.

Dette skal være et partnerskap for næringsutvikling og vekst i Kristiansandsregionen. Kristiansand kommune har lagt vekt på å etablere en modell som gjør at kommunen kan ta en tydeligere rolle i næringsutviklingen, og være mer synlige. Birkenes inviteres med inn i BRK.

Ønsker seg kompetanse

– Det er fint at vi knytter oss tettere opp mot denne regionen, for vi er jo en del av regionen. Det jeg er litt skeptisk til er hvordan vi skal arbeide inn mot Kristiansand. Det blir lett mye luft. Ikke minst når det snakkes om Birkenes som skogkommune, sier Ole Morten Vegusdal, og fortsetter:

– Vi må ha kompetanse inn, og ikke bare slå fast at mulighetene er store. Per i dag er jeg veldig usikker på om vi har den kompetansen i egen organisasjon.

Formannskapet er med det delt i synet på det nye initiativet til Kristiansand. Senterpartiets Anders Topland er skeptisk til om det er noe kompetanse å hente hos Kristiansand, dersom Birkenes skal satse på skog. Varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF) er positiv, og mener man heller ikke må glemme at det finnes mye god industri i Birkenes.

Skog en konkurransefordel

– Det er helt riktig å være med på dette. VI trenger kompetansemiljøer vi kan dra veksler på. Det at skog er tatt inn som en nisje, er en fordel. Det er lite skog i byen, og da blir det en konkurransefordel for oss, sier Gunnar Høygilt (H).

Han mener det knapt har skjedd næringsutvikling i Birkenes på flere tiår, og poengterer at dersom det er et politisk ønske om næringsutvikling, må det brukes penger. Vegusdal spør resten av formannskapet om Birkenes i dag får noe igjen for pengene de bruker på næringsutvikling.

– Nå blir vi invitert med inn i et nytt nettverk, hvor Kristiansand ber oss sende en mann til denne organisasjonen. Da bør vi stille høye krav til kompetanse. Vi må kunne ansette noen med erfaring fra industri eller næringsliv, for stiller vi ikke krav fortsetter vi bare som i dag, sier han, og legger til:

– Det er prosjekter i de indre bygder hvor det er brukt millioner uten at det har kommet så mye som en pappkasse ut i andre enden. Vi kan ikke måle innsatsen etter hvor mye penger vi bruker, men hva slags resultater vi får.

Mot Odd Gunnar Tveits (Frp) stemme, vedtar formannskapet å bli med i BRK-samarbeid.