Ny tur til Lista

LANGT TIL TOPPEN: Arild Windsland, Karl Sollie, Martin Westin (prosjektleder for E.ONs vindkraftprosjekt i Birkenes) og Olav Vehusheia betrakter en av vindturbinene på nært hold da kommunestyret befarte Lista Vindkraftverk i 2013.

Lørdag tar ordføreren med seg interesserte til Lista.

Lørdag 7. januar inviterer Birkenes kommune og ordfører Anders Christiansen (Ap) på nytt til studietur til Lista Vindkraftverk for å se og høre vindturbiner i aksjon.

En lignende invitasjon ble sendt ut til en tur i desember, men da ble det ikke tilstrekkelig interesse rundt turen til at den ble realisert.

– I januar prøver vi på nytt, og denne ganga reiser vi uansett hvor mange som vil være med, sier Christiansen til Birkenesavisa.

Det blir felles avreise med buss fra kommunehuset. Ved ankomst Lista Vindkraftverk blir det informasjon om parken, deretter en kjøretur inn i selve vindparken for å se og høre vindturbinene i aksjon. På vei hjem blir det servering på Lista Flystasjon. Turen er beregnet på kommunestyremedlemmer og andre interesserte.