Nå står slaget om leirskole

Illustrasjonsfoto

Mener ingenting om skolen fortsatt bør tilby leirskole.

Saken om leirskole i 7. klasse skal igjen på politikernes bord. Ordningen som politikerne fjernet gjennom prosjekt balanse, ble siden reddet i budsjettdebatten i fjor høst. Men kun for inneværende år, og nå skal leirskolens framtid spikres.

Administrasjonen i kommunen påpeker at det ikke er et krav til skolen at elevene deltar på bemannet leirskole. I saksfremlegget til politikerne kommer ikke skolefaglig rådgiver Øyvind Mellem med noe konkret råd til politikerne.

– Det blir en politisk prioritering hvorvidt en skal ha opphold på bemannet leirskole som en fast aktivitet i skoletilbudet i kommunen eller ikke. Administrasjonen anbefaler politisk skoleeier å vurdere argumenter for og mot, og ta hensyn til konsekvensene av disse når en skal fatte vedtak i saken, skriver han.

Saken behandles i tjenesteutvalget til mandag, og i kommunestyret 4. mai. Skolene i Birkenes har tradisjonelt sendt sine elever på leirskoleopphold, og de siste årene har elever fra Herefoss, Engesland og Birkeland deltatt på Kystleirskolen i Tvedestrand.

– Tradisjonelt har et leirskoleopphold betydd at skolene reiser til en bemannet leirskole. Leirskolen fakturerer da kommunen for opplegget de tilbyr, basert på antall timer de beregner går med. I tillegg blir kommunen fakturert en egenandel per elev. Det kommer også utgifter til transport og til lærere og assistenter som skal følge med. Lærere og assistenter som følger elevene skal avlønnes i tråd med tariffavtaler for bemannede leirskoler, skriver Mellem.

Kostnadene ved leirskolen er estimert til 160.000 kroner årlig. Gjennomfører kommunen en tredagerstur i egen regi, med to overnattinger, vil dette koste kommunen rundt 75.000 kroner pluss reiseutgifter. I sakspapirene blir dette trukket fram som et alternativ til de bemannede leirskolene. Et annet alternativ som løftes fram er kortere overnattingsturer.

– Det kan nevnes at Lillesand kommune ikke deltar fast på bemannet leirskole på 7. trinn. Skolene gjennomfører overnattingsturer i tråd med læreplanen for de ulike hovedtrinnene. Ved Lillesand ungdomsskole har en i stedet valgt å starte ungdomsskolen på 8. trinn med en leirskoletur over flere dager i egen regi i skjærgården utenfor byen, skriver Mellem.