Politikerne vil ansette sjefer

Med knappest mulig flertall har politikerne vedtatt å ansette kommunalsjefer selv.

– Vi ønsker at kommunalsjefer skal ansettes av formannskapet. Det politiske liv bør tettere inn på ansettelser, og i denne sammenheng bør også leder av tjenesteutvalget ha talerett, sier gruppeleder for Høyre Gunnar Høygilt.

I dag er det rådmann som ansetter kommunalsjefene sine, men det blir det nå slutt på. Med knappest mulig flertall ble Høyres forslag vedtatt på kommunestyret torsdag. Det skjer etter at samarbeidspartiene er splittet i spørsmålet. Når Senterpartiet og Venstre stemmer med opposisjonen blir forslaget vedtatt med elleve mot ti stemmer.

– Jeg ønsker å tenke prinsipielt rundt dette, og er ikke enig med Høygilt. Det er viktig å holde et skille mellom det politiske og administrative. Et slikt skille har vi når rådmannen har ansvar for det administrative, og vi politikere styrer på det overordnede planet, sier Torbjørn Bjorvatn (KrF).

Han mener rådmannen fortsatt må stå fritt til å rekruttere kommunalsjefer, men får altså ikke gehør for det synet blant flertallet.

– Jeg forstår det prinsipielle skillet som Bjorvatn peker på, men for meg handler dette også om å bygge tillit mellom administrasjon og politikere. Det er greit å sitte med en hånd på rattet, og det handler ikke om mistillit, men om et ønske om samarbeid, konkluderer Ole Morten Vegusdal (V).