Malt seg inn et hjørne

VIL ENDRE: Ole Morten Vegusdal (V) mener kommuneplanen må endres når den stikker kjeppene i hjulene for boligbygging i Vegusdal.

Politikerne trosser administrasjonen og tillater fradeling av boligtomt på Røyland. Nå vil de endre kommuneplanen.

– Har vi malt oss inn i et hjørne, nå som kommuneplanen brukes som argument mot denne fradelinga, spør Ole Morten Vegusdal (V) under planutvalgets møte onsdag.

Det er Marit og Frank Sagstuen som ønsker å bygge og bo på Røyland. Selve gården er det Gunnar Sagstuen og Pernille Vea som har overtatt, og nå vil seniorene bygge sitt eget hus ikke forferdelig langt unna gårdbygningene. Det får de lov til.

– Vi fremmer et forslag om at de skal få lov til dette. VI kan ikke se at det er spesielle grunner til at vi skal avvise dette. Landbruksinteressene blir ikke svekket, og det vil styrke bosettinga, sier Nils Olav Eikenes (H).

Forslaget hans vedtas med syv mot en stemmer. Kommunalsjef Halvor Nes mener kommuneplanen ikke legger opp til en utbygging i området, men blir irettesatt av politikerne.

– Nå må ordføreren instruere administrasjonen til å være med positive, for de har vært fryktelig negative i det siste. Vi politikere kjemper for et levende sentrum, mens administrasjonen arbeider mot oss, sier Odd Gunnar Tveit (Frp).

Stridens kjerne er altså kommuneplanens bestemmelser om at det skal bygges boliger i kommunens tre sentrum, og ikke legges opp til spredt boligbygging i landbruksområder. Torbjørn Bjorvatn (KrF) mener det er feil å skylde på administrasjonen.

– Det er hos oss problemet ligger, ikke hos dem. Planen er til hinder for god samfunnsutvikling, og det må vi prate om. Når folk vil flytte til bygdene våre, må vi slippe å gå gjennom disse rundene med dispensasjoner, sier han.

Nevnte Vegusdal velger på sin side å ta seg av hatten for det arbeidet som er gjort på Røyland gård.

– Det er rundt 35 år siden Sagstuen kom til Røyland, og nå er det lille småbruket opparbeidet til noe helt enestående. De matcher det aller beste innen bygdeturisme, og er en gründerbedrift av rang. Vi kan ikke sammenlikne Ytterdalen og Vegusdal når det gjelder spredt bebyggelse, og denne kommuneplanen må helt klart snus opp ned i høst, sier han.