Klare for nytt år

Et fantastisk korpsår et lagt bak oss. Nå er vi klare for et nytt år som vi håper du vil være med på.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

Birkeland Musikkorps kan nok en gang si seg fornøyd med et vellykket år hvor korpset har vokst. Som tradisjonens tro har basar, julespillinger, årskonsert og 17. mai stått i hovedfokus.

Det gøyeste vi vet er å vise oss frem. Det er derfor ekstra gøy å se hvor glad innbygerne i bygda blir over det vi gjør, sier korpsleder. Året ble avsluttet med korpsfestivalen «Ynglingefestivalen» som fant sted i Horten på Sankthans-helga.

Ikke bare fikk vi en super helg som noen musikanter uttaler som den beste turen vi noen gang har hatt, Birkeland Musikkorps ble i tillegg utdelt tittelen «Norgesmester i instrumentkasting». Årets aspiranter ble også med for første gang på tur. Dette ønsket vi å gjøre for å integrere aspirantene før de kommer opp til oss som musikanter. Samholdet og vennskapet vi skaper i korpset er det viktigste vi har.

Musikkvasken

For at korpset skal kunne drives, er vi avhengig av inntekter. Birkeland Musikkorps retter derfor en stor takk til alle i Birkenes som gjør dette mulig. En spesiell takk til Birkenes Sparebank som vår hovedsponsor, Saniteten som lager flotte maiblomster, alle innbyggerne som støtter oss under årets to flaskeinnsamlinger og ikke minst alle bedrifter som sponser produkter til basar og birkeneskalenderen.

Nytt i år er at vi har fått overtatt sponsing fra Tollnes Bil. I januar kom Tollnes Bil med tilbud om «musikkvasken» hvor de sponser oss for hver musikkvask som blir registrert. Dette er et supert tilbud sier korpsleder da både korpset og Tollnes Bil vinner på dette. Vi er evig takknemlige for denne avtalen og håper så mange som mulig ønsker å få en skinnene ren bil levert fra bilvasken på Tollnes.

Ønsker du å begynne?

Torsdag 14. september klokka 18.00 på Gamle Valstrand Skole har vi et informasjonsmøte for alle som syntes korps kunne vært gøy. Denne dagen er det ingen påmeldingsplikt. Alle 3. og 4. klassinger får utdelt informasjonshefte.

Det som er helt supert med korps er at alder spiller ingen rolle. Korps er noe alle kan mestre og man vokser aldri fra det. Birkeland Musikkorps tilbyr trygg og god oppvekst med opplevelser som setter minner for livet for både musikanter og foreldre. Det finnes ingen fasit på hvordan et korps skal drives så sammen med dere søker vi alltid veien som skaper de beste stundene sammen.

Har du spørsmål finnes vi på Facebook. Vi ønsker deg velkommen til Birkeland Musikkorps!

 

Innsendt av Daniel Haugebo

Birkeland Musikkorps