Kan få nytt navn

Birkenes sykehjem skal heretter hete Birkenes helse- og omsorgssenter om rådmannen får viljen sin.

– Det har over tid vært diskutert om bygget som i dag heter Birkenes sykehjem bør endre navn. Sykehjem er kun en av tjenestene som befinner seg i bygget. Det er flere andre tjenester som har tilhold i bygget. Navnet Birkenes sykehjem er ikke representativt for tjenestene som befinner seg i bygget og det er ønskelig å endre navnet, skriver helse- og sosialsjef Bente Moland Somdal i saksframlegget til politikerne.

Sist under saken om hvor kommunens avlastningshjem skal være, har navnet sykehjem skapt rabalder. Rådmannen har vært opptatt av at nytt navn skal gjenspeile tjenestene som er i bygget. Det er primært helsetjenester og omsorgstjenester som har tilholdssted her, og rådmann Anne Stapnes vurderer det derfor som hensiktsmessig at hele bygget får nytt navn.

Kommunen har vurdert flere alternative navn: Bo- og omsorgssenter, helsehus og helse- og omsorgssenter. Ingen av navnene er spesielt entydige om man ser på ulike kommuners bruk av disse, og heller ikke helse- og omsorgssenter som rådmannen går for.

–  I noen kommuner brukes dette navnet om botilbud og omsorgstjenester. Flere kommuner som bruker dette begrepet har samlet helsestasjon, legesenter, fysio- og ergoterapitjeneste, base for omsorgstjenester og botilbud som heldøgns omsorgsboliger og sykehjem, i samme bygg, skriver Somdal, og konkluderer:

– Dette er langt på vei de samme tjenestene som befinner seg i det aktuelle bygget i Birkenes. Rådmannen vurdere at det navnet som vil være mest beskrivende for aktuell bygning med tjenesteinnhold i Birkenes, vil være Birkenes helse- og omsorgssenter.